Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Soubor zemních kotev

148 689,-Kč

Vloženo: 7.10.2013 12:55 | Číslo dražby: 14567

ARCHIVOVÁNO
Dražba začala 21.11.2013 10:00:00 Dražba skončila 21.11.2013 12:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
095 EX 00782 / 13
Počáteční cena:
148 689,-Kč
Cena stanovena znalcem:
446 067,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Benešov
Město:
Popovice
Registrace dražitelů s předkupním právem:
NE
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Fotka
Termín prohlídky

Prohlídka souboru movitých věcí se koná na základě žádosti registrovaného dražitele v místě, kde se soubor movitých věcí nachází, tedy na pozemku parc.č. 1781/5 v katastrálním území Popovice u Benešova. Žádost o provedení prohlídky je třeba doručit na elektronickou adresu vykonavatel@tvrdkova.cz, a to nejpozději 14 kalendářních dnů před datem konání dražby.

Popis předmětu dražby

Soubor zemních kotev se skládá z 908 ks ocelových, pozinkovaných kotev o délce 160 cm, které jsou opatřeny spirálou po obvodu a jsou zapuštěné v zemi do hloubky 140 cm, a dále z 2 724 ks šroubů M16 pro uchycení stojanových trubek na kotvy.

Rozhodná cena souboru movitých věcí byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 1698-10/ 2013, vypracovaného JUDr. Josefem Vochozkou, znalcem pro obor ekonomika, ceny a odhady movitých věcí a použitého zboží. Dle ohledání znalce nebyl soubor movitých věcí nikdy používán.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
JUDr. Jana Tvrdková
Hornokrčská 650/29
Praha 4-Krč
140 00
tel: +420 244 400 604
email: zde
dat. schránka: ggtg856 odkaz
více o exekutorovi

Dokumenty