Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Chata, Darkov

85 000,-Kč

Vloženo: 6.2.2015 10:58 | Číslo dražby: 24287

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Insolvenční řízení
Číslo jednací:
024 EX 06913 / 13 - 123
Cena stanovena znalcem:
85 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Karviná
Město:
Karviná
Typ chaty:
přízemní
Počet podlaží:
1
Umístění:
okraj obce
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmět prodeje:
- zahradní chatka stojící na pozemku parc.č. 1449/3, zapsaná na LV 1205 v k.ú. Darkov.
Výhodná koupě rekreačního objektu.

Nabízíme ke koupi zahradní chatku bez čp/če, která se nachází na okraji obce v zahhrádkářské kolonii. Pozemek je ve vlastnictví společnosti Asantal Land, s.r.o. Přístup k chatě je možný z místní komunikace. Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní chatu se sedlovou střechou. Chata je napojena na veřejnou elektrickou síť. Zdrojem pitné vody je studna.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský Úřad Ostrava
Mgr. Pavla Fučíková
Slévárenská 410/14
Ostrava - Mariánské Hory
709 00
tel: 777 025 306
email: zde
dat. schránka: 8g2g8en odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektonické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Označení exekuční věci

Exekuce byla nařízena Mgr. Pavlou Fučíkovou, Exekutorský úřad Ostrava, jež byla pověřena k vedení exekuce pověřením č.j. 47 EXE 2839/2013-12 ze dne 29.10.2013 , které vydal Okresní soud v Karviné, podle elektronického platebního rozkazu č.j. EPR 64504/2013-6, který vydal Okresní soud v Karviné dne 10.06.2013, a to k návrhu oprávněného: RPG Byty, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, 70197, Ostrava, IČ 27769127, zast. Lucie Kempná, Mgr., se sídlem Preslova 9, 70200, Ostrava, proti povinným: 1. JAN KACHMAN, bytem NA VÝŠINĚ 283, 73553, DOLNÍ LUTYNĚ, nar.04.05.1963,
2. MÁRIA KACHMANOVÁ, bytem SLOVENSKÁ 2913/60, 73301, KARVINÁ, nar.26.09.1943, k vymožení pohledávky ve výši 31 083,00 Kč s příslušenstvím, které tvoří poplatek z prodlení 2,500 promile denně z částky 40 103,00 Kč od 04.12.2012 do 09.04.2013 (min.25 Kč měsíčně), poplatek z prodlení 2,500 promile denně z částky 31 123,00 Kč od 10.04.2013 do 22.05.2013 (min.25 Kč měsíčně), poplatek z prodlení 2,500 promile denně z částky 31 083,00 Kč od 23.05.2013 do zaplacení (min.25 Kč měsíčně) a náklady předchozího řízení ve výši 10 988,00 Kč, jakož i nákladů exekuce a nákladů oprávněného.

2. Práva nepřipouštějící dražbu

Soudní exekutorka konstatuje, že nahlédnutím do insolvenčního rejstříku bylo zjištěno, že vůči povinné Márii Kachmanové bylo zahájeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 33 INS 8302/2015 insolvenční řízení. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna dne 30.3.2015 v 10.45 hod..

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, může být po zahájení insolvenčního řízení exekuce nařízena, nesmí však být provedena.

Jelikož provedení dražby brání zahájení insolvenčního řízení proti povinné, soudní exekutorka vyhlásila usnesení: dražební jednání se o d r o č u j e na neurčito.

Dražba zatím nezačala