Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Hlučín

2 440 000,-Kč

Vloženo: 25.2.2015 16:34 | Číslo dražby: 24664

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Insolvenční řízení
Číslo jednací:
024 EX 00055 / 14 - 159
Cena stanovena znalcem:
2 440 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Opava
Město:
Hlučín
Typ domu:
přízemní
Počet nadzemních podlaží:
1
Umístění:
okraj obce
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmět prodeje:
- rodinný dům č.p. 1783 na pozemku parc.č. 1240/2,
- pozemek parc.č. 1240/2 o výměře 198 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. 1240/1 o výměře 939 m2 – ostatní plocha, vše zapsáno na LV 2843 v k.ú. Hlučín.
Výhodná koupě rodinného domu.

Nabízíme ke koupi samostatně stojící rodinný dům. Přístup a příjezd k domu je z veřejné komunikace. Rodinný dům je situován v okrajové části obce. Dům je podsklepený s jedním nadzemním podlažím a se dvěma bytovými jednotkami 6+1 a 1+1 se samostatnými vchody a celkovou obytnou plochou 189 m2. Součástí rodinného domu je garáž, zahrada, zahradní jezírko a bazén. Vytápění domu je zajišťováno plynovým kotlem s rozvody ÚT, ohřev teplé vody elektrickým bojlerem. Dům je napojen na inženýrské sítě – elektro, voda a plyn, odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizační sítě.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský Úřad Ostrava
Mgr. Pavla Fučíková
Slévárenská 410/14
Ostrava - Mariánské Hory
709 00
tel: 777 025 306
email: zde
dat. schránka: 8g2g8en odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektonické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Označení exekuční věci

Exekuce byla nařízena Mgr. Pavlou Fučíkovou, Exekutorský úřad Ostrava, jež byla pověřena k vedení exekuce pověřením č.j. 21 EXE 1055/2014-19 ze dne 22.1.2014, které vydal Okresní soud v Opavě, podle notářského zápisu č.j. NZ 253/2013, N 316/2013, který vydal JUDr. Hanuš Jelínek, notář dne 13.11.2013, a to k návrhu oprávněného: Markéta Hubyčová, Ing. Bc., bytem Dvorní 763/19, 70800, Ostrava, nar.07.10.1980, zast. Vít Rybář, JUDr., se sídlem 28.října 1610/95, 70200, Ostrava, proti povinnému: JIŘÍ PATER, bytem DLOUHOVESKÁ 1783/69, 74801, HLUČÍN, nar.08.09.1965, zast. Markéta Sýkorová, bytem Ostřešany 60, 53002, Ostřešany, k vymožení pohledávky ve výši 23 000,00 Kč, jakož i nákladů exekuce a nákladů oprávněného.

2. Práva nepřipouštějící dražbu

Soudní exekutorka konstatuje, že nahlédnutím do insolvenčního rejstříku bylo zjištěno, že vůči povinnému bylo zahájeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 14 INS 9458/2015 insolvenční řízení. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna dne 13.4.2015 v 8.43 hod..

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, může být po zahájení insolvenčního řízení exekuce nařízena, nesmí však být provedena.

Jelikož provedení dražby brání zahájení insolvenčního řízení proti povinnému, soudní exekutorka vyhlásila usnesení: dražební jednání se o d r o č u j e na neurčito.

Dražba zatím nezačala