Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 2201 m2, Hlučín, podíl 1/2

235 000,-Kč

Vloženo: 25.2.2015 16:42 | Číslo dražby: 24665

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Insolvenční řízení
Číslo jednací:
024 EX 00055 / 14 - 160
Cena stanovena znalcem:
235 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Opava
Město:
Hlučín
Podkategorie:
Zemědělská půda
Plocha pozemku:
2201 m²
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU O VELIKOSTI 1/2 CELKU

Předmět prodeje:
- pozemek parc.č. 4241/2 o výměře 1 177 m2 – orná půda,
- pozemek parc.č. 4241/3 o výměře 1 024 m2 – orná půda, vše zapsáno na LV 3829 v k.ú. Hlučín.
Výhodná koupě pozemků.

Nabízíme ke koupi pozemky – zemědělskou půdu. Pozemky se nacházejí na okraji obce a nejsou hospodářsky využívány.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský Úřad Ostrava
Mgr. Pavla Fučíková
Slévárenská 410/14
Ostrava - Mariánské Hory
709 00
tel: 777 025 306
email: zde
dat. schránka: 8g2g8en odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektonické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Označení exekuční věci

Exekuce byla nařízena Mgr. Pavlou Fučíkovou, Exekutorský úřad Ostrava, jež byla pověřena k vedení exekuce pověřením č.j. 21 EXE 1055/2014-19 ze dne 22.1.2014, které vydal Okresní soud v Opavě, podle notářského zápisu č.j. NZ 253/2013, N 316/2013, který vydal JUDr. Hanuš Jelínek, notář dne 13.11.2013, a to k návrhu oprávněného: Markéta Hubyčová, Ing. Bc., bytem Dvorní 763/19, 70800, Ostrava, nar.07.10.1980, zast. Vít Rybář, JUDr., se sídlem 28.října 1610/95, 70200, Ostrava, proti povinnému: JIŘÍ PATER, bytem DLOUHOVESKÁ 1783/69, 74801, HLUČÍN, nar.08.09.1965, zast. Markéta Sýkorová, bytem Ostřešany 60, 53002, Ostřešany, k vymožení pohledávky ve výši 23 000,00 Kč, jakož i nákladů exekuce a nákladů oprávněného.

2. Práva nepřipouštějící dražbu

Soudní exekutorka konstatuje, že nahlédnutím do insolvenčního rejstříku bylo zjištěno, že vůči povinnému bylo zahájeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 14 INS 9458/2015 insolvenční řízení. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna dne 13.4.2015 v 8.43 hod..

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, může být po zahájení insolvenčního řízení exekuce nařízena, nesmí však být provedena.

Jelikož provedení dražby brání zahájení insolvenčního řízení proti povinnému, soudní exekutorka vyhlásila usnesení: dražební jednání se o d r o č u j e na neurčito.

Dražba zatím nezačala