Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Byt 2+1, Nové Město na Moravě, 42m2

700 000,-Kč

Vloženo: 8.7.2015 15:37 | Číslo dražby: 27621

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Insolvenční řízení
Číslo jednací:
024 EX 07324 / 13 - 332
Cena stanovena znalcem:
700 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Žďár nad Sázavou
Město:
Nové Město na Moravě
Dispozice:
2+1
Konstrukce budovy:
cihlová
Stav objektu:
dobrý
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmět prodeje:
- bytová jednotka č. 900/12 v bytovém domě č.p. 900, 901, 902 na pozemku parc.č. 111/1, 111/2, 111/3,
- spoluvlastnický podíl o velikosti 178/10000 na společných částech domu č.p. 900, 901, 902 a na pozemcích parc.č. 111/1, 111/2, 111/3, vše zapsáno na LV 4419 a LV 3879 v k.ú. Nové Město na Moravě.
Výhodná koupě bytu.

Nabízíme ke koupi byt 2+1 na ulici Křenkova. Byt se nachází v 5.NP v cihlovém domě, který je umístěn v okrajové části města. Příslušenství bytu tvoří sklepní prostory. Vytápění je zajištěno dálkovým vytápěním s rozvody ÚT do jednotlivých bytů. Součástí bytu je sklep.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský Úřad Ostrava
Mgr. Pavla Fučíková
Slévárenská 410/14
Ostrava - Mariánské Hory
709 00
tel: 777 025 306
email: zde
dat. schránka: 8g2g8en odkaz
více o exekutorovi

Dokumenty

Mapa
Průběh elektonické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Označení exekuční věci

Exekuce byla nařízena Mgr. Pavlou Fučíkovou, Exekutorský úřad Ostrava, jež byla pověřena k vedení exekuce pověřením č.j. č.j. 15 EXE 1727/2013-31 dne 28.11.2013, které vydal Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, podle exekutorského zápisu č.j. 054 EZ 2919/11,054 EZ 3120/11, který vydal JUDr.Lachnit, kandidát Mgr. Nevřely, soudního exekutora dne 23.05.2011, a to k návrhu oprávněného: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., se sídlem Vinohradská 1632/180, 13011, Praha, IČ 60197609, zast. Marek Lošan, Mgr., se sídlem Na Florenci 2116/15, 11000, Praha, proti povinnému: KAREL BERANOVSKÝ, bytem BUDOVATELŮ 1487, 59231, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, nar.09.07.1966, k vymožení pohledávky ve výši 292 285,00 Kč s příslušenstvím, které tvoří úrok z prodlení 15,950% ročně z částky 292 285,00 Kč od 01.10.2013 do zaplacení a úrok ve výši 4 841,09 Kč, jakož i nákladů exekuce a nákladů oprávněného.

2. Práva nepřipouštějící dražbu

Soudní exekutorka konstatuje, že nahlédnutím do insolvenčního rejstříku bylo zjištěno, že vůči povinnému bylo zahájeno u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 37 INS 16006/2015 insolvenční řízení. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna dne 18.6.2015 ve 13.26 hod..

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, může být po zahájení insolvenčního řízení exekuce nařízena, nesmí však být provedena.

Jelikož provedení dražby brání zahájení insolvenčního řízení proti povinného, soudní exekutorka vyhlásila usnesení: dražební jednání se o d r o č u j e na neurčito.

Dražba zatím nezačala