Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Horní Poříčí u Letovic

440 000,-Kč

Vloženo: 4.9.2015 10:08 | Číslo dražby: 28809

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
024 EX 01506 / 12 - 188
Cena stanovena znalcem:
440 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Blansko
Město:
Horní Poříčí
Typ zakázky:
prodej
Typ domu:
přízemní
Počet nadzemních podlaží:
1
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmět prodeje:
- rodinný dům č.p. 59 na pozemku parc.č. St. 47,
- pozemek parc.č. St. 47, o výměře 189 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV 146 v k.ú. Horní Poříčí u Letovic.
Výhodná koupě rodinného domu.

Nabízíme ke koupi starší, samostatně stojící rodinný dům. Přístup a příjezd k domu je z veřejné komunikace. Rodinný dům je situován v okrajové části obce. Dům je částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a jednou bytovou jednotkou s celkovou obytnou plochou 90 m2. Součástí rodinného domu je hospodářská budova. Dům je napojen na inženýrské sítě – elektro, voda ze studny, odpadní vody jsou svedeny do septiku.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský Úřad Ostrava
Mgr. Pavla Fučíková
Slévárenská 410/14
Ostrava - Mariánské Hory
709 00
tel: 777 025 306
email: zde
dat. schránka: 8g2g8en odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Označení exekuční věci

Exekuce byla nařízena základě pověření, které vydal Městský soud v Brně pod č.j. 81 EXE 2010/2012-14 ze dne 7.5.2012, podle elektronický platební rozkaz č.j. 235 EC 237/2011-33, který vydal Městský soud v Brně dne 23.11.2011 a který se stal pravomocným dne 01.03.2012 a vykonatelným dne 01.03.2012, a to k návrhu oprávněného: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., se sídlem Vinohradská 1632/180, 13011, Praha, IČ 60197609, zast. Marek Lošan, Mgr., se sídlem Na Florenci 2116/15, 11000, Praha, proti povinnému: MICHAL JEDLIČKA, bytem HOPPOVA 877/12, 60200, BRNO, nar.22.08.1986, k vymožení pohledávky ve výši 305 086,20 Kč s příslušenstvím, které tvoří úrok 6,350% ročně z částky 300 000,00 Kč od 01.07.2008 do zaplacení, úrok z prodlení 10,750% ročně z částky 300 000,00 Kč od 01.07.2008 do 31.12.2008, úrok z prodlení 7,000% + repo sazba ČNB ročně z částky 300 000,00 Kč od 01.01.2009 do zaplacení a náklady předchozího řízení ve výši 58 912,00 Kč, jakož i nákladů exekuce a nákladů oprávněného.

2. Práva nepřipouštějící dražbu

Dne 8.10.2015 byl soudnímu exekutorovi doručen návrh povinného na zastavení exekuce současně s návrhem na odklad exekuce do právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekuce. S ohledem na tuto procesní závadu soudní exekutorka vyhlásila usnesení: dražební jednání se o d r o č u j e na neurčito.

Dražba zatím nezačala