Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Sedlnice, podíl 1/2

1 310 000,-Kč

Vloženo: 23.9.2015 8:48 | Číslo dražby: 29208

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Insolvenční řízení
Číslo jednací:
024 EX 01457 / 10 - 553
Cena stanovena znalcem:
1 310 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Nový Jičín
Město:
Sedlnice
Podíl:
1/2
Typ domu:
přízemní
Počet podlaží:
1
Počet nadzemních podlaží:
1
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmět prodeje:
- rodinný dům č.p. 238 na pozemku parc.č. 97/1,
- hospodářská budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 97/3,
- pozemek parc.č. 97/1, o výměře 1396 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. 97/3, o výměře 94 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. 98/1, o výměře 98/1 m2 – orná půda,
- pozemek parc.č. 99, o výměře 1396 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. 100, o výměře 1396 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV 936 v k.ú. Sedlnice.
Výhodná koupě rodinného domu.

Popis objektu:
Nabízíme ke koupi starší samostatně stojící rodinný dům. Přístup a příjezd k domu je z veřejné komunikace. Rodinný dům je situován v centrální části obce. Dům je podsklepený, s jedním nadzemním podlažím, s půdním prostorem a dvěma bytovými jednotkami 4+1 a 3+1. Součástí rodinného domu je garáž, hospodářská budova a zahrada. Rodinný dům je napojen na veřejnou elektrickou a vodovodní síť. Odpadní vody jsou svedeny do septiku. Vytápění je zajištěno kotlem na tuhá paliva s rozvody ÚT a dvěma plynovými kotli a plynovými kamny GAMAT. Ohřev teplé vody zajišťuje elektrický bojler.
Celková výměra pozemků je 6 588 m2. Plocha zastavěná rodinným domem činí 350 m2. Plocha zastavěná hospodářskou budovou činí 93 m2. Obytná plocha rodinného domu činí 215 m2. Ostatní užitné plochy v rodinném domě jsou o velikosti 121 m2. Užitná plocha hospodářské budovy činí 70 m2.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský Úřad Ostrava
Mgr. Pavla Fučíková
Slévárenská 410/14
Ostrava - Mariánské Hory
709 00
tel: 777 025 306
email: zde
dat. schránka: 8g2g8en odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Označení exekuční věci

Exekuce byla nařízena základě usnesení o nařízení exekuce, které vydal Okresní soud v Novém Jičíně č.j. 57 EXE 484/2010-28 dne 6.5.2010, podle exekutorského zápisu č.j. 054 EZ 1271/10, který vydal JUDr. Lachnit, kandidát Mgr. Jiřího Nevřely, soudního exekutora dne 22.01.2010 a který se stal vykonatelným dne 26.02.2010, exekutorského zápisu č.j. 054 EZ 2054/10, který vydal JUDr. Lachnit, kandidát Mgr. Jiřího Nevřely, soudního exekutora dne 12.02.2010 a který se stal vykonatelným dne 26.02.2010, a to k návrhu oprávněného: Česká spořitelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, IČ 45244782, proti povinnému: LUCIE VENCLOVÁ, bytem SEDLNICE 238, 74256, SEDLNICE, nar.07.08.1975, k vymožení pohledávky ve výši 374 291,00 Kč s příslušenstvím, které tvoří úrok z prodlení 23,380% ročně z částky 155 210,00 Kč od 01.01.2010 do 25.02.2010, úrok z prodlení 18,380% ročně z částky 155 210,00 Kč od 26.02.2010 do zaplacení, úrok z prodlení 23,060% ročně z částky 200 924,00 Kč od 01.01.2010 do 25.02.2010 a úrok z prodlení 18,060% ročně z částky 200 924,00 Kč od 26.02.2010 do zaplacení, jakož i nákladů exekuce a nákladů oprávněného.

2. Práva nepřipouštějící dražbu

Soudní exekutorka konstatuje, že nahlédnutím do insolvenčního rejstříku bylo zjištěno, že vůči povinné bylo zahájeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 14 INS 26063/2015 insolvenční řízení. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna dne 20.10.2015 v 7.12 hod..

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, může být po zahájení insolvenčního řízení exekuce nařízena, nesmí však být provedena.

Jelikož provedení dražby brání zahájení insolvenčního řízení proti povinné, soudní exekutorka vyhlásila usnesení: dražební jednání se o d r o č u j e na neurčito.

Dražba zatím nezačala