Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Úvalno

852 000,-Kč

Vloženo: 23.9.2015 16:33 | Číslo dražby: 29231

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Insolvenční řízení
Číslo jednací:
024 EX 02844 / 14 - 193
Cena stanovena znalcem:
852 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Bruntál
Město:
Úvalno
Typ zakázky:
prodej
Typ domu:
přízemní
Počet nadzemních podlaží:
1
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmět prodeje:
- rodinný dům č.p. 192 na pozemku parc.č. St.219,
- pozemek parc.č. St.219, o výměře 1449 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. 2498/1, o výměře 445 m2 - vodní plocha,
- pozemek parc.č. 2500/1, o výměře 1663 m2 - orná půda, vše zapsáno na LV 582 v k.ú. Úvalno.
Výhodná koupě rodinného domu.

Nabízíme ke koupi starší rodinný dům, severní část dvojdomku. Přístup a příjezd k domu je z veřejné komunikace. Rodinný dům je situován v okrajové části obce. Dům je částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a jednou bytovou jednotkou o dispoziční velikosti 4+1 a celkovou obytnou plochou 113 m2. Součástí rodinného domu je stodola a zahrada. Vytápění domu je zajišťováno plynovým kotlem s rozvody ÚT, ohřev teplé vody elektrickým bojlerem. Dům je napojen na inženýrské sítě – elektro, voda a plyn, odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizační sítě.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský Úřad Ostrava
Mgr. Pavla Fučíková
Slévárenská 410/14
Ostrava - Mariánské Hory
709 00
tel: 777 025 306
email: zde
dat. schránka: 8g2g8en odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Označení exekuční věci

Exekuce byla nařízena Mgr. Pavlou Fučíkovou, Exekutorský úřad Ostrava, jež byla pověřena k vedení exekuce pověřením č.j. 19 EXE 2186/2014-17 ze dne 27.8.2014, které vydal Okresní soud v Bruntále-pobočka v Krnově, podle rozsudku č.j. 9 C 107/2013-21, který vydal Okresní soud v Bruntále-pobočka v Krnově dne 27.11.2013, a to k návrhu oprávněného: Česká spořitelna, a. s., sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, IČ 45244782, zast. Petr Pečený, JUDr., sídlem Purkyňova 74/2, 11000, Praha 1, proti povinnému: MIROSLAV HYŽĎAL, bytem ÚVALNO 192, 79391, ÚVALNO, nar.02.08.1965, zast. LUĎKA MAŘÍKOVÁ, bytem ŠKROUPOVA 1862/6, 41201, LITOMĚŘICE, k vymožení pohledávky ve výši 175 663,54 Kč s příslušenstvím, které tvoří úrok 13,700% ročně z částky 181 678,54 Kč od 25.06.2013 do 25.07.2013, úrok 13,700% ročně z částky 177 272,54 Kč od 06.12.2013 do 27.12.2013, úrok 13,700% ročně z částky 177 427,54 Kč od 25.10.2013 do 05.12.2013, úrok 13,700% ročně z částky 177 869,54 Kč od 01.10.2013 do 24.10.2013, úrok 13,700% ročně z částky 179 251,54 Kč od 28.08.2013 do 30.09.2013, úrok 13,700% ročně z částky 179 881,54 Kč od 26.07.2013 do 27.08.2013, úrok 13,700% ročně z částky 182 272,54 Kč od 29.05.2013 do 24.06.2013, úrok 13,700% ročně z částky 182 825,54 Kč od 25.04.2013 do 28.05.2013, úrok 13,700% ročně z částky 184 416,54 Kč od 01.04.2013 do 24.04.2013, úrok z prodlení 21,450% ročně z částky 175 663,54 Kč od 23.01.2014 do zaplacení, úrok z prodlení 7,750% ročně z částky 176 172,54 Kč od 28.12.2013 do 22.01.2014, úrok z prodlení 7,750% ročně z částky 177 272,54 Kč od 06.12.2013 do 27.12.2013, úrok z prodlení 7,750% ročně z částky 177 427,54 Kč od 25.10.2013 do 05.12.2013, úrok z prodlení 7,750% ročně z částky 177 869,54 Kč od 01.10.2013 do 24.10.2013, úrok z prodlení 7,750% ročně z částky 179 251,54 Kč od 28.08.2013 do 30.09.2013, úrok z prodlení 7,750% ročně z částky 179 881,54 Kč od 26.07.2013 do 27.08.2013, úrok z prodlení 7,750% ročně z částky 181 678,54 Kč od 25.06.2013 do 25.07.2013, úrok z prodlení 7,750% ročně z částky 182 272,54 Kč od 29.05.2013 do 24.06.2013, úrok z prodlení 7,750% ročně z částky 182 825,54 Kč od 25.04.2013 do 28.05.2013, úrok z prodlení 7,750% ročně z částky 184 416,54 Kč od 01.04.2013 do 24.04.2013, úrok 13,700% ročně z částky 176 172,54 Kč od 28.12.2013 do 22.01.2014, úrok z prodlení ve výši 8 467,71 Kč, úrok ve výši 25 763,61 Kč a náklady předchozího řízení ve výši 58 169,00 Kč, jakož i nákladů exekuce a nákladů oprávněného.

2. Práva nepřipouštějící dražbu

Soudní exekutorka konstatuje, že nahlédnutím do insolvenčního rejstříku bylo zjištěno, že vůči povinnému bylo zahájeno u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. KSOS 31 INS 26173/2015 insolvenční řízení. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna dne 20.10.2015 ve 12.36 hod..

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, může být po zahájení insolvenčního řízení exekuce nařízena, nesmí však být provedena.

Jelikož provedení dražby brání zahájení insolvenčního řízení proti povinnému, soudní exekutorka vyhlásila usnesení: dražební jednání se o d r o č u j e na neurčito.

Dražba zatím nezačala