Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Sportovní areál Ludgeřovice, okr. Opava

16 220 000,-Kč

Vloženo: 23.9.2015 18:16 | Číslo dražby: 29240

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
024 EX 02598 / 14 - 89
Cena stanovena znalcem:
16 220 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Opava
Město:
Ludgeřovice
Podkategorie:
Ostatní komerční objekty
Typ zakázky:
prodej
Typ objektu:
patrový
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmět prodeje:
- budova č.p. 1405 na pozemku parc.č. 2533/2,
- pozemek parc.č. 2531/6 o výměře 421 m2 – orná půda,
- pozemek parc.č. 2533/1 o výměře 2 218 m2 – orná půda,
- pozemek parc.č. 2533/2 o výměře 1 653 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV 2106 v k.ú. Ludgeřovice.
Výhodná koupě komerčního objektu.

Nabízíme ke koupi komerční objekt – sportovní areál, který se nachází v okrajové části obce. Objekt je využíván jako sportoviště se zázemím (šatny, sociální zařízení), má vlastní ubytovací kapacity a bar. Součástí areálu je sportovní hala, tělocvična, kancelářské prostory, výrobní hala, parkovací plochy, čistírna odpadních vod. Budova je napojena na veřejné inženýrské sítě, a to vodovodní, plynovodní a elektrickou síť. Odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizace. Vytápění je zajištěno kondenzačními plynovými kotli s rozvody ÚT, které slouží rovněž pro ohřev vody.

Podrobnosti ve znaleckém posudku.

K areálu přináleží dva sousední pozemky ve vlastnictví povinného, zapsané na LV 2106:
- pozemek parc.č. 2531/1 o výměře 877 m2 – orná půda a
- pozemek parc.č. 2533/4 o výměře 6 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je trafostanice jiného vlastníka - ČEZ Distribuce, a.s., LV 2508. Vlastník je připraven jednat o jejich prodeji s vydražitelem areálu.

Pro sjednání prohlídky areálu a bližších informací kontaktujte, prosím, pana Ing. Karla Hrušku, tel. 773 333 500.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský Úřad Ostrava
Mgr. Pavla Fučíková
Slévárenská 410/14
Ostrava - Mariánské Hory
709 00
tel: 777 025 306
email: zde
dat. schránka: 8g2g8en odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala