Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Koryčany

306 000,-Kč

Vloženo: 6.10.2015 12:37 | Číslo dražby: 29476

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Insolvenční řízení
Číslo jednací:
024 EX 01912 / 14 - 95
Cena stanovena znalcem:
306 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Koryčany
Typ zakázky:
prodej
Typ domu:
přízemní
Počet podlaží:
2
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmět prodeje:
- rodinný dům č.p. 470 na pozemku parc.č. 1632,
- pozemek parc.č. 1632, o výměře 109 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parc.č. 1633, o výměře 58 m2 - zahrada, vše zapsáno na LV 2762 v k.ú. Koryčany.
Výhodná koupě rodinného domu.

Nabízíme ke koupi starší, řadový rodinný dům. Přístup a příjezd k domu je z veřejné komunikace. Rodinný dům je situován v okrajové části obce. Dům je částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a jednou bytovou jednotkou o dispoziční velikosti 2+1 a celkovou obytnou plochou 64 m2. Součástí rodinného domu je hospodářská budova a zahrada. 

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský Úřad Ostrava
Mgr. Pavla Fučíková
Slévárenská 410/14
Ostrava - Mariánské Hory
709 00
tel: 777 025 306
email: zde
dat. schránka: 8g2g8en odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Označení exekuční věci

Exekuce byla nařízena Mgr. Pavlou Fučíkovou, Exekutorský úřad Ostrava, jež byla pověřena k vedení exekuce pověřením č.j. 32 EXE 702/2014-16 ze dne 28.4.2014, které vydal Okresní soud v Kroměříži, podle rozsudku č.j. 7 C 390/2013-35, který vydal Okresní soud v Kroměříži dne 23.01.2014, a to k návrhu oprávněného: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., se sídlem Vinohradská 1632/180, 13011, Praha, IČ 60197609, zast. Marek Lošan, Mgr., se sídlem Na Florenci 2116/15, 11000, Praha, proti povinným: 1. RICHARD KALINEC, bytem TOVÁRNÍ ČTVRŤ 470, 76805, KORYČANY, nar.05.05.1973, 2. VENDULKA HELEBRANTOVÁ, bytem TOVÁRNÍ ČTVRŤ 470, 76805, KORYČANY, nar.15.03.1978, k vymožení pohledávky ve výši 254 268,66 Kč s příslušenstvím, které tvoří úrok z prodlení 7,050% ročně z částky 250 000,00 Kč od 01.02.2013 do 13.02.2013, úrok 4,990% ročně z částky 250 000,00 Kč od 01.02.2013 do 13.02.2013, úrok z prodlení 12,040% ročně z částky 244 579,06 Kč od 14.02.2013 do zaplacení a náklady předchozího řízení ve výši 50 708,00 Kč, jakož i nákladů exekuce a nákladů oprávněného.

2. Práva nepřipouštějící dražbu

Soudní exekutorka konstatuje, že nahlédnutím do insolvenčního rejstříku bylo zjištěno, že vůči povinnému č. 1 bylo zahájeno u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 52 INS 27371/2015 insolvenční řízení. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna dne 2.11.2015 ve 12.08 hod.. Dále bylo zjištěno, že vůči povinnému č. 2 bylo zahájeno insolvenční řízení také u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 24 INS 27373/2015. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna dne 2.11.2015 ve 12.27 hod..

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, může být po zahájení insolvenčního řízení exekuce nařízena, nesmí však být provedena.

Jelikož provedení dražby brání zahájení insolvenčního řízení proti povinné, soudní exekutorka vyhlásila usnesení: dražební jednání se o d r o č u j e na neurčito.

Dražba zatím nezačala