Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 115 m2, Heršpice

53 000,-Kč

Vloženo: 6.10.2015 17:07 | Číslo dražby: 29500

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Insolvenční řízení
Číslo jednací:
024 EX 04586 / 14 - 154
Cena stanovena znalcem:
53 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Vyškov
Město:
Heršpice
Podkategorie:
Zahrada
Plocha pozemku:
115 m²
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmět prodeje:
- pozemek parc.č. 259, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m2, zapsaný na LV 45 v k.ú. Heršpice.
Výhodná koupě pozemku.

Nabízíme ke koupi pozemek – zahradu. Pozemek se nachází na okraji obce.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský Úřad Ostrava
Mgr. Pavla Fučíková
Slévárenská 410/14
Ostrava - Mariánské Hory
709 00
tel: 777 025 306
email: zde
dat. schránka: 8g2g8en odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Označení exekuční věci

Exekuce byla nařízena Mgr. Pavlou Fučíkovou, Exekutorský úřad Ostrava, jež byla pověřena k vedení exekuce pověřením č.j. 24 EXE 3240/2014-18 ze dne 8.12.2014, které vydal Okresní soud ve Vyškově, podle elektronického platebního rozkazu č.j. EPR 150815/2014-6, který vydal Okresní soud ve Vyškově dne 30.06.2014, a to k návrhu oprávněného: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., se sídlem Vinohradská 1632/180, 13011, Praha, IČ 60197609, zast. Marek Lošan, Mgr., se sídlem Na Florenci 2116/15, 11000, Praha, proti povinným: 1. JIŘÍ LUDL, bytem HERŠPICE 90, 68401, HERŠPICE, nar.08.04.1968, 2. MILUŠE LUDLOVÁ, bytem HERŠPICE 90, 68401, HERŠPICE, nar.18.02.1978, k vymožení pohledávky ve výši 244 611,13 Kč s příslušenstvím, které tvoří úrok 6,350% ročně z částky 300 000,00 Kč od 01.07.2012 do 24.03.2014, úrok 13,850% ročně z částky 243 991,13 Kč od 25.03.2014 do zaplacení, úrok z prodlení 7,500% ročně z částky 300 000,00 Kč od 29.12.2012 do 24.03.2014, úrok z prodlení ve výši 10 445,40 Kč a náklady předchozího řízení ve výši 44 633,00 Kč, jakož i nákladů exekuce a nákladů oprávněného.

2. Práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu; nebylo zjištěno, že by vůči povinnému bylo před zahájením dražby zahájeno insolvenční řízení nebo na jeho majetek prohlášen konkurz.

Soudní exekutorka konstatuje, že nahlédnutím do insolvenčního rejstříku bylo zjištěno, že vůči povinným bylo zahájeno u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 47 INS 27429/2015 insolvenční řízení. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna dne 3.11.2015 v 8.32 hod..

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, může být po zahájení insolvenčního řízení exekuce nařízena, nesmí však být provedena.

Jelikož provedení dražby brání zahájení insolvenčního řízení proti povinné, soudní exekutorka vyhlásila usnesení: dražební jednání se o d r o č u j e na neurčito.

Dražba zatím nezačala