Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Výraz: 536 / 16

Pozemek o velikosti 43567 m2, Březnice u Zlína

940 000,-Kč

Vloženo: 19.9.2017 10:13 | Číslo dražby: 42969

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Ukončeno - zaplaceno
Číslo jednací:
159 EX 00536 / 16 - 082
Cena stanovena znalcem:
940 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Březnice
Podkategorie:
Zemědělská půda
Plocha užitná:
43567 m²
Plocha pozemku:
43567 m²
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Jedná se o nemovitosti:
-Pozemek parc. č. 2591/1 o výměře 1202 m², trvalý travní porost
-Pozemek parc. č. 2594/3 o výměře 11889 m2, trvalý travní porost
-Pozemek parc. č. 717 o výměře 223 m2, zahrada
-Pozemek parc. č. 2555/8 o výměře 205 m2, trvalý travní porost
-Pozemek parc. č. 2567/2 o výměře 1538 m2, trvalý travní porost
-Pozemek parc. č. 2586/8 o výměře 155 m2, trvalý travní porost
-Pozemek parc. č. 2595/1 o výměře 468 m2, ostatní plocha
-Pozemek parc. č. 2596/2 o výměře 2775 m2, lesní pozemek
-Pozemek parc. č. 753 o výměře 1817 m2, trvalý travní porost
-Pozemek parc. č. 2592/1 o výměře 9644 m2, trvalý travní porost
-Pozemek parc. č. 718 o výměře 103 m2, zahrada
-Pozemek parc. č. 2605/22 o výměře 247 m2, ostatní plocha
-Pozemek parc. č. 761/1 o výměře 734 m2, ostatní plocha
-Pozemek parc. č. 2760/2 o výměře 417 m2, ostatní plocha
-Pozemek parc. č. 2593/3 o výměře 472 m2, trvalý travní porost
-Pozemek parc. č. 2566 o výměře 11218 m2, trvalý travní porost
-Pozemek parc. č. 2605/21 o výměře 460 m2, ostatní plocha
To je zapsáno na LV 282, kat.území Březnice u Zlína, obec Březnice, okres Zlín.

Jedná se o soubor pozemků nacházejících se jižně od obce Březnice v okrese Zlín. Pozemky ve své severní části navazují na zastavěnou část obce, přičemž pozemky p.č. 717 a 718 jsou užívány ve funkčním celku se stavbou, která není předmětem tohoto ocenění. Zbývající pozemky jsou užívány jako zemědělské pozemky,
přístupové komunikace k těmto pozemkům a pozemek lesa.
Dle zjištění znalce neváznou na nemovitostech žádná předkupní práva. Dle zjištění znalce nebyla zjištěna žádná věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní smlouvy, které by vázly na nemovité věci. Ve prospěch parcel p.č. 718, 761/1, 753, 2567/2, 717 a 2566 existuje věcné břemeno chůze a jízdy k parcele p.č. 714/3. Existence tohoto věcného břemene je v ocenění zohledněna.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jan Krejsta
Horní 729/32
Brno
639 00
tel: +420-530513513
email: zde
dat. schránka: 6x7t4ir odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby