Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Výraz: 16665

Pozemek s chatou nezapsanou v katastru nemovitostí v obci Klíny, k.ú. Rašov u Litvínova, okres Most

633 000,-Kč

Vloženo: 23.11.2017 13:37 | Číslo dražby: 44096

Dražba začala 18.01.2018 13:00:00 Dražba skončila 18.01.2018 14:02:46
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 16665 / 13 - 193
Počáteční cena:
217 333,-Kč
Cena stanovena znalcem:
326 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Most
Město:
Klíny
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj, Mírové náměstí 3486/35c, 400 01 Ústí nad Labem –
Ústí nad Labem-centrum, IČ: 41197518, proti povinnému JUNGMANN Kurt, Okružní 115/, 435 13
Meziboří, IČ: 66089417, nar. 24.8.1957, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 16665/13-193.

Oceňovaný pozemek parc. č. 97/3 je v Katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 658 m2. Pozemek je využíván jako zahrada. Pozemek je situován v lokalitě určené k bydlení, územním plánem obce Klíny je navržen jako plocha zemědělská - zahrada. Pozemek má lichoběžníkový tvar, je mírně svažitý k západu a je oplocený dřevěným plotem. Pozemek je travnatý a udržovaný. Na pozemku se nachází porosty, studna, dřevěná kolna, skleník a rekreační chata.

Rekreační chata není zapsaná v Katastru nemovitostí a dle sdělení stavebního úřadu je nepovolenou stavbou. Rekreační chata není předmětem ocenění.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny a vodovodu.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, Masarykova 679/33, Litoměřice, přihlásil dne 24.5.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Ústí nad Labem, Mírové náměstí 35/C, Ústí nad Labem, přihlásila dne 24.5.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 136.318,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

DOTERM SERVIS s.r.o. - právní nástupce, IČ: 61536601, Javorová 110, Meziboří, zast. JUDr. Janem Hejdou, Ph.D., advokátem, Bělehradská 3347/7, Most, přihlásila dne 25.5.2017 pohledávku ve výši 36.330,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Thor Holding, a.s., IČ: 25291548, Letenské náměstí 157/4, Praha, zast. Mgr. Ondřejem Mikulášem, advokátem, Jugoslávská 620/29, Praha, přihlásila dne 5.6.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 2.000,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Home Credit a.s., IČ: 26978636, Nové Sady 996/25, Brno, zast. JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, Havlíčkova 13, Brno, přihlásila dne 12.6.2017 pohledávku ve výši 32.418,78 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Agren Capital, spol. s r.o., IČ: 45791538, Pařížská 67/11, Praha, zast. Mgr. Tomášem, Mužíkem, advokátem, Pařížská 67/11, Praha, přihlásila dne 20.6.2017 pohledávku ve výši 31.768,93 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, Praha, přihlásila dne 23.6.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 93.876,86 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Bohemia Faktoring, a.s., se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ 118 00 právně zastoupená JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D, advokátem, AK G legal, s.r.o., IČ: 02000768 se sídlem Letenská 121/5, 118 00 Praha 1 přihlásil dne 28.6.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 32.942,36 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Okresní správa sociálního zabezpečení Most, Báňská 284, Most, přihlásil dne 29.6.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 293.923,- Kč a pohledávku nezajištěnou ve výši 9.000,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 26.647,- Kč

2. Předkupní právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.):
- Věcné břemeno (podle listiny) ochranné pásmo etylenovodu, oprávnění pro UNIPETROL RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 01 Litvínov, IČ: 27597075, povinnost k Parcele: 97/3. Listina: Rozhodnutí správního orgánu KNV v Ústí nad Labem OVÚP: -937/1977 Ča/Mg ze dne 23.6.1977.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.20307318.01.2018 13:00:310,-Kč217 333,-Kč
Dražitel č.20262218.01.2018 13:00:501 000,-Kč218 333,-Kč
Dražitel č.20448918.01.2018 13:01:271 000,-Kč219 333,-Kč
Dražitel č.20307318.01.2018 13:01:2720 000,-Kč239 333,-Kč
Dražitel č.20236918.01.2018 13:02:091 000,-Kč240 333,-Kč
Dražitel č.20307318.01.2018 13:02:4410 000,-Kč250 333,-Kč
Dražitel č.20470818.01.2018 13:03:1025 000,-Kč275 333,-Kč
Dražitel č.20307318.01.2018 13:04:0710 000,-Kč285 333,-Kč
Dražitel č.20448918.01.2018 13:04:5520 000,-Kč305 333,-Kč
Dražitel č.19905118.01.2018 13:05:171 000,-Kč306 333,-Kč
Dražitel č.20448918.01.2018 13:05:3420 000,-Kč326 333,-Kč
Dražitel č.20262218.01.2018 13:07:041 000,-Kč327 333,-Kč
Dražitel č.19905118.01.2018 13:07:501 000,-Kč328 333,-Kč
Dražitel č.20236918.01.2018 13:08:461 000,-Kč329 333,-Kč
Dražitel č.19905118.01.2018 13:09:201 000,-Kč330 333,-Kč
Dražitel č.20448918.01.2018 13:10:4110 000,-Kč340 333,-Kč
Dražitel č.20307318.01.2018 13:11:0720 000,-Kč360 333,-Kč
Dražitel č.20262218.01.2018 13:13:371 000,-Kč361 333,-Kč
Dražitel č.19905118.01.2018 13:14:571 000,-Kč362 333,-Kč
Dražitel č.20307318.01.2018 13:15:1711 667,-Kč374 000,-Kč
Dražitel č.20262218.01.2018 13:19:051 147,-Kč375 147,-Kč
Dražitel č.20307318.01.2018 13:20:5210 000,-Kč385 147,-Kč
Dražitel č.20470818.01.2018 13:22:555 000,-Kč390 147,-Kč
Dražitel č.20307318.01.2018 13:24:0510 000,-Kč400 147,-Kč
Dražitel č.20262218.01.2018 13:24:281 853,-Kč402 000,-Kč
Dražitel č.20307318.01.2018 13:25:0910 000,-Kč412 000,-Kč
Dražitel č.20470818.01.2018 13:25:374 231,-Kč416 231,-Kč
Dražitel č.20307318.01.2018 13:25:5710 000,-Kč426 231,-Kč
Dražitel č.20470818.01.2018 13:27:333 769,-Kč430 000,-Kč
Dražitel č.20307318.01.2018 13:28:5010 000,-Kč440 000,-Kč
Dražitel č.20470818.01.2018 13:29:221 000,-Kč441 000,-Kč
Dražitel č.20307318.01.2018 13:29:4310 000,-Kč451 000,-Kč
Dražitel č.20470818.01.2018 13:30:051 000,-Kč452 000,-Kč
Dražitel č.20307318.01.2018 13:30:5910 000,-Kč462 000,-Kč
Dražitel č.20470818.01.2018 13:31:191 000,-Kč463 000,-Kč
Dražitel č.20262218.01.2018 13:31:511 000,-Kč464 000,-Kč
Dražitel č.20307318.01.2018 13:31:5130 000,-Kč494 000,-Kč
Dražitel č.20470818.01.2018 13:33:491 000,-Kč495 000,-Kč
Dražitel č.20307318.01.2018 13:34:145 000,-Kč500 000,-Kč
Dražitel č.20470818.01.2018 13:34:451 000,-Kč501 000,-Kč
Dražitel č.20307318.01.2018 13:35:2210 000,-Kč511 000,-Kč
Dražitel č.20470818.01.2018 13:35:531 000,-Kč512 000,-Kč
Dražitel č.20307318.01.2018 13:36:2410 000,-Kč522 000,-Kč
Dražitel č.20470818.01.2018 13:36:4620 000,-Kč542 000,-Kč
Dražitel č.20262218.01.2018 13:37:1718 000,-Kč560 000,-Kč
Dražitel č.20470818.01.2018 13:38:0320 000,-Kč580 000,-Kč
Dražitel č.20262218.01.2018 13:41:291 000,-Kč581 000,-Kč
Dražitel č.20470818.01.2018 13:41:471 000,-Kč582 000,-Kč
Dražitel č.20262218.01.2018 13:44:511 000,-Kč583 000,-Kč
Dražitel č.20470818.01.2018 13:45:3110 000,-Kč593 000,-Kč
Dražitel č.20262218.01.2018 13:48:331 000,-Kč594 000,-Kč
Dražitel č.20470818.01.2018 13:49:0320 000,-Kč614 000,-Kč
Dražitel č.20262218.01.2018 13:50:311 000,-Kč615 000,-Kč
Dražitel č.20470818.01.2018 13:51:3510 000,-Kč625 000,-Kč
Dražitel č.20262218.01.2018 13:53:055 000,-Kč630 000,-Kč
Dražitel č.20470818.01.2018 13:53:251 000,-Kč631 000,-Kč
Dražitel č.20262218.01.2018 13:57:161 000,-Kč632 000,-Kč
Dražitel č.20470818.01.2018 13:57:461 000,-Kč633 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 18.01.2018 v 14:02:46

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.204708
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 633 000,-Kč

Zveřejněno dne 18.01.2018 v 14:02:46


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.