Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Výraz: 142 EX

Bytová jednotka 3+1 č.p. 1848 v obci Frýdek-Místek

900 000,-Kč

Vloženo: 13.12.2017 11:04 | Číslo dražby: 44339

Dražba začne 13.07.2018 08:00:00 za 22 dní, 1 hodinu, 29 minut a 38 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
142 EX 00432 / 16 - Nep
Počáteční cena:
900 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 350 000,-Kč
Dražební jistota:
38 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Frýdek-Místek
Ulice:
Beethovenova 1848, Frýdek-Místek
GPS souradnice:
49°40'6.999"N, 18°21'9.850"E
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Tel: 734 730 178 - Licitátor: Oldřich Sztefek e-mail: ek@kocinec.eu

Popis předmětu dražby

Jedná se o bytovou jednotku v 8.NP bytového domu o jednom podzemním a osmi nadzemních podlažích. Dům je panelové konstrukce, někdy z přelomu 60. a 70.let min.století, po revitalizaci, kdy cca před osmi lety byla vyměněna okna za plastová, před 5 lety renovován výtah, v roce 2015 byl objekt zateplen a opraveny lodžie. Společné prostory jsou původní. Před cca 20 lety byly renovovány i rozvody vody a elektro.

Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA BUDE VYDÁNA PO NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI USNESENÍ O CENĚ.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595532180
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Dokumenty
Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala