Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti

Dům č.p. 24 v obci Lanškroun

1 800 000,-Kč

Vloženo: 2.3.2018 7:52 | Číslo dražby: 45459

Dražba začne 25.05.2018 09:00:00 za 68 dní, 6 hodin, 54 minut a 38 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
142 EX 01450 / 17 - 3PC
Počáteční cena:
1 800 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 700 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Ústí nad Orlicí
Město:
Lanškroun
Ulice:
28. října 24, Lanškroun
GPS souradnice:
49°54'45.593"N, 16°36'51.225"E
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Tel: 734 730 178 - Licitátor: Oldřich Sztefek e-mail: ek@kocinec.eu

Popis předmětu dražby

Jedná se o podsklepený objekt se dvěmi nadzemními podlažími a půdním prostorem, situovaný v řadové zástavbě. Objekt je blíže nezjištěného stáří, kvalifikovaným odhadem z počátku minulého
století, až na některé udržovací práce je v původním stavu. Je zděné konstrukce se sedlovou střechou na hlavní části, s pultovou střechou na dvorní části-pravděpodobně přístavbě. Střešní
krytinou jsou eternitové šablony. Stropy v přízemí a suterénu jsou klenuté. Okna jsou původní dřevěná dvojitá, vstupní dveře z ulice i ze dvora původní dřevěné.

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595532180
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Dokumenty
Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala