Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti

1/2 podíl na R.D. č.p. 48 v Dolních Domaslavicích, okres Frýdek-Místek

451 000,-Kč

Vloženo: 5.3.2018 13:40 | Číslo dražby: 45506

Dražba začala 25.05.2018 10:00:00 Dražba skončila 25.05.2018 10:53:27
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
053 EX 01828 / 06 - Pol
Počáteční cena:
220 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
330 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Dolní Domaslavice
Ulice:
Dolní Domaslavice 48, Dolní Domaslavice
GPS souradnice:
49°42'48.286"N, 18°29'39.214"E
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Tel: 734 730 178 - Licitátor: Oldřich Sztefek e-mail: ek@kocinec.eu

Popis předmětu dražby

Jedná se o soubor nemovitých věcí, sestávající z rodinného domu čp. 48 a pozemků-výčet viz výše, tvořících funkční celek s tímto domem, situovaný v části Volovec, cca 600 m od centra obce. Nemovité věci jsou přístupné z místní zpevněné asfaltové komunikace, přes oceňovaný pozemek parc.č. 63/5 k pozemku parc.č. 63/4 a dále st. 17/2 s oceňovaným domem. Zástavba v okolí je tvořena objekty individuálního bydlení.


Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595532180
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21524925.05.2018 10:02:110,-Kč220 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:07:471 000,-Kč221 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:22:251 000,-Kč222 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:23:480,-Kč222 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:24:581 000,-Kč223 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:27:050,-Kč223 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:27:1210 000,-Kč233 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:28:080,-Kč233 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:28:557 000,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:29:110,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:29:3110 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:29:500,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:30:0610 000,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:30:230,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:30:4710 000,-Kč270 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:31:100,-Kč270 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:31:1610 000,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:31:500,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:31:5910 000,-Kč290 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:32:190,-Kč290 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:32:5510 000,-Kč300 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:33:110,-Kč300 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:33:5810 000,-Kč310 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:34:080,-Kč310 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:34:5210 000,-Kč320 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:35:110,-Kč320 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:35:5310 000,-Kč330 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:36:130,-Kč330 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:36:3510 000,-Kč340 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:37:400,-Kč340 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:38:2510 000,-Kč350 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:38:340,-Kč350 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:39:2310 000,-Kč360 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:39:3720 000,-Kč380 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:41:1410 000,-Kč390 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:42:070,-Kč390 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:42:4410 000,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:43:010,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:43:3710 000,-Kč410 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:43:550,-Kč410 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:45:0510 000,-Kč420 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:45:170,-Kč420 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:45:4610 000,-Kč430 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:46:290,-Kč430 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:47:2010 000,-Kč440 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:47:310,-Kč440 000,-Kč
Dražitel č.21738925.05.2018 10:48:021 000,-Kč441 000,-Kč
Dražitel č.21524925.05.2018 10:48:2710 000,-Kč451 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 25.05.2018 v 10:53:27

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.215249
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 451 000,-Kč

Zveřejněno dne 25.05.2018 v 10:53:27

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.