Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti

4/18 podíl na R.D. č.p. 176 s pozemkem 2808m2 v obci Vřesovice na Hodonínsku

42 000,-Kč

Vloženo: 7.3.2018 14:29 | Číslo dražby: 45556

Dražba začala 01.06.2018 09:00:00 Dražba skončila 01.06.2018 09:44:30
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 EX 03518 / 13 - HluB4
Počáteční cena:
36 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
120 000,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Město:
Vřesovice
Ulice:
Vřesovice 176, Vřesovice
GPS souradnice:
49°3'53.986"N, 17°12'53.115"E
Podíl:
4/18
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Tel: 734 730 178 - Licitátor: Oldřich Sztefek e-mail: ek@kocinec.eu

Popis předmětu dražby

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený jednopodlažní objekt se sedlovou střechou, půdorysného tvaru písmene L. Čelní-kratší část je částečně podsklepena. K jeho dvorní-delší části byla přistavěna jednopodlažní veranda s plochou střechou. Objekt je zděné smíšené konstrukce, krov dřevěný sedlový, střešní krytina původní pálená taška, na verandě provizorní laminátová vlnitá krytina. Objekt byl kolem roku 1965 a pak následně dostavován a přestavován, poslední práce na něm údajně byly někdy před cca 10 lety, kdy byla vyměněna některá okna za plastová (veranda), od té doby ovšem postupně chátral, nyní je ve velmi špatném stavu. Okna jsou původní dřevěná dvojitá, v zadní části domu luxfery, v suterénu ocelová, v přístavbě verandy plastová, vrata do garáže dvoukřídla dřevěná s prosklením. Objektu chybí fasádní omítky.

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595532180
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Protokol o zahájení dražby

Dokument 1

2. Usnesení o předkupním právu a výhradě zpětné koupě

Dokument 1

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.21891001.06.2018 09:21:420,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.21887801.06.2018 09:28:100,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.21891001.06.2018 09:30:031 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.21887801.06.2018 09:32:501 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.21891001.06.2018 09:33:361 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.21887801.06.2018 09:34:441 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.21891001.06.2018 09:37:221 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.21887801.06.2018 09:39:030,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.21887801.06.2018 09:39:301 000,-Kč42 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 01.06.2018 v 09:44:30

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.218878
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 42 000,-Kč

Zveřejněno dne 01.06.2018 v 09:44:30

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.