Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti

1/2 podíl na pozemku, LV 432 v obci Frýdlant nad Ostravicí

14 000,-Kč

Vloženo: 12.3.2018 9:59 | Číslo dražby: 45615

Dražba začne 08.06.2018 08:00:00 za 82 dní, 5 hodin, 55 minut a 16 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
053 EX 01433 / 08 - Mül
Počáteční cena:
14 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
21 000,-Kč
Dražební jistota:
8 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Frýdlant nad Ostravicí
GPS souradnice:
49°35'05.01"N, 18°20'19.55"E
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Tel: 734 730 178 - Licitátor: Oldřich Sztefek e-mail: ek@kocinec.eu

Popis předmětu dražby

Jedná se o pozemek situovaný na východním okraji města Frýdlant nad Ostravicí, při ulici Ondřejnická, přístupný z této komunikace. Zástavba v okolí je tvořena objekty individuálního bydlení, příp. rekreace. Pozemek je v platném Územním plánu veden v ploše NS- Plochy smíšené nezastavěného území.

Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595532180
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Dokumenty
Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala