Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek-Místek
Výraz: 142

11 podlažní komerční objekt v centru Frýdku Místku

29 145 000,-Kč

Vloženo: 23.3.2018 10:38 | Číslo dražby: 45768

Dražba začne 22.06.2018 09:00:00 za 2 dny, 7 hodin, 13 minut a 48 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
142 EX 20008 / 18 - Bog
Počáteční cena:
29 145 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
29 145 000,-Kč
Dražební jistota:
500 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Frýdek-Místek
Ulice:
Na Poříčí 494, Frýdek-Místek
GPS souradnice:
49°40'36.480"N, 18°21'1.853"E
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Tel: 734 730 178 - Licitátor: Oldřich Sztefek e-mail: ek@kocinec.eu - Prohlídka: 28.5.2018 v 8:30, 4.6.2018 v 8:30 a 11.6.2018 v 8:15 na adrese nemovitosti.

Popis předmětu dražby

Stavba č.p. 494 je objekt jedenáctipodlažní, nepodsklepený. Vytápění objektu je ústřední. Zdrojem tepla je veřejná horkovodní síť. Příprava teplé užitkové vody je zajišťována v zásobníkových ohřívačích vody typu OVS – 21. Kuchyně jsou vybaveny plynovými sporáky, dřezy, varny. Ostatní vybavení tvoří sauna v 3.NP. Objekt je napojen na veřejnou vodovodní síť, na zemní plyn, na primární horkovod, vybaven vlastní výměníkovou stanicí, klimatizací a vzduchotechnickým zařízením, chlazením pro klimatizaci a rozvod chlazené vody, telefonní ústřednou, STA, EPS. V objektu je umístěna distribuční trafostanice.

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady.
Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595532180
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala