Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Výraz: 229 / 13

Rodinný dům, Lískovec

233 333,-Kč

Vloženo: 28.3.2018 8:19 | Číslo dražby: 45826

Dražba začala 22.05.2018 13:00:00 Dražba skončila 22.05.2018 14:00:00
Stav dražby:
Neukončené - nelze činit příhozy
Číslo jednací:
159 EX 00229 / 13 - 486
Počáteční cena:
233 333,-Kč
Cena stanovena znalcem:
350 000,-Kč
Dražební jistota:
70 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Koryčany
Typ zakázky:
prodej
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Draženy budou následující nemovité věci:
1) nemovitostí povinného:
zapsaných na listu vlastnictví č. 163 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro obec Koryčany, kat. území Lískovec, a to:
- Pozemek parc. č. St. 111 o výměře 323 m², zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Lískovec, č.p. 64, rod.dům

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a příslušenstvím.
PŘÍSLUŠENSTVÍ: hospodářské stavení, stodola, dřevník a oplocení na pozemku p.č. st. 111

Jedná se o zemědělskou usedlost, která se nachází v intravilánu vesnice Lískovec cca 2km od centra obce Koryčany, jenž je součástí. Přístup k nemovitosti je po zpevněné obecní cestě.
Zemědělská usedlost je skládá ze dvou částí, a to rodinného domu a hospodářského stavení. Rodinný dům má jedno nadzemní podlaží. Dispozice rodinného domu jsou dva obytné pokoje.
Vchod do objektu je z čelní strany, přes průjezd. Po vchodu železnými vraty do průjezdu se po levé straně nachází obytný rodinný dům, ve kterém jsou dva průchozí pokoje, koupelna a špajz. V domě není provedena kanalizace. Připojení k plynu také
není, ovšem přípojka se nachází před domem. Přívod vody ze studny. Kuchyňská linka se v domě nenachází. Topení je lokální na tuhá paliva (pec). Okna stará dřevěná dvojitá, podlaha dřevěná prkenná, v koupelně dlažba. Užitná plocha rodinného domu je cca 42 m².
Vedle vchodu do rodinného domu je přístavek, který se používá jako dřevník.
V průjezdu po pravé straně se nachází druhá část domu, která slouží jako hospodářské stavení. První místnost je v poměrně obytném stavu, nejspíš sloužila jako pokoj pro služebnictvo. Za ní se nachází dvě technické místnosti (dílny), suché WC a stodola.
Stavebně technický stav objektu hodnotíme jako zanedbaný a velice špatný vhodný k celkové rekonstrukci.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jan Krejsta
Horní 729/32
Brno
639 00
tel: +420-530513513
email: zde
dat. schránka: 6x7t4ir odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání nebo nebyla žádná složena dražební jistota.

Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).