Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id 1/4 pozemků v obci Litobratřice

45 000,-Kč

Vloženo: 13.4.2018 12:36 | Číslo dražby: 46022

Dražba začne 16.05.2018 09:00:00 za 23 dní, 12 hodin, 42 minut a 13 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
009 EX 05698 / 13 - 252
Počáteční cena:
45 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
90 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Znojmo
Město:
Litobratřice
Podíl:
1/4
Podkategorie:
Pro bydlení
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

není pořádána

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci:
• Pozemek parc.č. 579/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 357 m2
• Pozemek parc.č. 579/2 – zahrada o výměře 237 m2
• Pozemek parc.č. 580/1 - orná půda o výměře 1649 m2

Ve skutečnosti parcela č. 579/1 není zastavěna žádnou stavbou. V Katastru Nemovitostí však nadále figuruje název zastavěná plocha a nádvoří.

Oceňované pozemky se nachází na východním okraji obce Litobratřice, v rovinatém terénu mezi zástavbou rodinných domů. Příjezd k pozemku je po nezpevněné komunikaci cca 100m parc. č.2257/92 ve vlastnictví obce Litobratřice ze severní strany. Pozemky sousedí s novostavbami a na jižní straně je ohraničen potokem. Podle registru programu Aquarius je kód záplavy 1 - nízké riziko.

Parcely na sebe vzájemně navazují, tvoří funkční celek obdélníkového tvaru (viz. Výřez z katastrální mapy). Jsou zatravněné, bez oplocení. Je možné napojení na inženýrské sítě; vodovod, elektro. V platném územním plánu obce se parcela č. 579/1 a 579/2 ( zastavěná plocha a nádvoří a zahrada) nachází v plochách pro bydlení venkovského charakteru. Parcela 580/1 se z větší části nachází v plochách zemědělské půdy, jižní okraj pak v plochách krajinné zeleně cca 10 % plochy. Pozemky tedy budou oceněny jako stavební pozemky(cena parc 580/1 bude redukována.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Ing. Josef Cingroš
Bohunická 728/24a
Brno - Horní Heršpice
619 00
tel: 543 255 504
email: zde
dat. schránka: fv5g79t odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Informace o řízení

Řízení vedené pod sp.zn. 009EX 5698/13 u Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše k uspokojení pohledávky oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 13000, Praha 3, IČ 41197518 proti povinnému: MARK ZICHA, Spodní 671/4, 62500, Brno, nar.01.11.1983

ve výši 68 947,00 Kč s příslušenstvím

Předmět řízení:

id ¼ pozemků p.č. 579/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova - bydlení č.p. 95 v části obce Litobratřice, dále p.č. 579/2 zahrada a p.č. 580/1 orná půda, to vše ve spoluvlastnictví povinného zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro obec a katastrální území Litobratřice na listu vlastnictví č. 249

Dražba zatím nezačala