Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
dům v obci Jemnice

415 000,-Kč

Vloženo: 13.4.2018 14:54 | Číslo dražby: 46030

Dražba začne 16.05.2018 10:00:00 za 23 dní, 13 hodin, 41 minut a 8 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
009 EX 02081 / 11 - 129
Počáteční cena:
415 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
830 000,-Kč
Dražební jistota:
50 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Třebíč
Město:
Jemnice
Podíl:
1/1
Typ domu:
přízemní
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

prohlídka se nekoná

Popis předmětu dražby

Predmetem ocenení je nemovitost - rodinný dum c.p. 585, která se nachází v ulici Velká brána
(která je v relativne prudkém kopci) v obci Jemnice a leží na pozemku p.c. 658 zastavená plocha
a nádvorí o výmere 205 m2, kde se nachází obytná cást ve tvaru „L“, pricemž rovnobežná cást
domu se silnicí dnes slouží jako obytná (dríve to byla prístavba kolníku) a na ní kolmá cást
k silnici je v celkové rekonstrukci, za úcelem zvetšení obytné cásti soucasného malého domku
1+1. Mezi obema cástmi je kolník, prístupný zevnitr soucasné obytné cásti, který tvorí v podstate
samostatnou místnost a za predpokladu menších stavebních úprav by to mohla bát
plnohodnotná obytná místnost. Pod tímto kolníkem se nachází vnitrní garáž, která je soucástí
OP domu a nachází se ve spodní cásti šikmé stavby. Z venkovních úprav je to dlažba, rámový
plot, podezdívka, vrata, a vrátka.
Krome garáže, která se nachází ve spodním prostoru obytné cásti a menšího sklepa pod
rekonstruovanou cástí se jedná se o nepodsklepený rodinný dum s obytným prízemím, se
sedlovou strechou a nevybaveným pudním prostorem. Príjezd k domu je po zpevnené
komunikaci

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Ing. Josef Cingroš
Bohunická 728/24a
Brno - Horní Heršpice
619 00
tel: 543 255 504
email: zde
dat. schránka: fv5g79t odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Informace o řízení

Řízení vedené pod sp.zn. 009EX 2081/11 u Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše k uspokojení pohledávky oprávněného:Reticulum Recovery, a.s., Sokolovská 394/17, 18600, Praha, IČ 27923568 proti povinnému: JOSEF ŠTUMFOL, Velká brána 585, 67531, Jemnice, nar.15.07.1975,
FRANTIŠEK ŠTUMFOL, Velká brána 585, 67531, Jemnice, nar.08.09.1966
ve výši 776 326,32 Kč s příslušenstvím

Předmět řízení:
budovy – bydlení č.p. 585 v části
obce Jemnice, stojící na pozemku p.č. 658, a dále pozemek p.č. 658, to vše ve vlastnictví povinného č. 1 Josefa
Štumfola ve výši id. ½ a povinného č. 2 Františka Štumfola ve výši id. 1/2 zapsané v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu Vysočina, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice, pro obec a katastrální území Jemnice na
listu vlastnictví č. 2960

Dražba zatím nezačala