Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Výraz: 728 / 16

Rodinný dům, Chýnov, podíl 1/3

2 493 333,-Kč

Vloženo: 18.4.2018 13:32 | Číslo dražby: 46119

Dražba začne 12.06.2018 13:00:00 za 20 dní, 22 hodin, 53 minut a 12 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
159 EX 00728 / 16 - 197
Počáteční cena:
2 493 333,-Kč
Cena stanovena znalcem:
3 740 000,-Kč
Dražební jistota:
650 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Praha-západ
Město:
Libčice nad Vltavou
Podíl:
1/3
Typ zakázky:
prodej
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech:
-Pozemek parc. č. 234 o výměře 234 m², zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Libčice nad Vltavou, č.p. 597, rod.dům
-Pozemek parc. č. 235 o výměře 171 m2, zahrada
-Pozemek parc. č. 236 o výměře 886 m2, zahrada
Zapsaných na listu vlastnictví č. 242 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, pro
obec Libčice nad Vltavou, kat. území Chýnov.

Oceňovaná nemovitost je řadový rodinný dům nacházející se v západní části obce. Objekt leží v mírně svažitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci ulice Na Vrchách, který je ve vlastnictví obce. Parkování je možné na veřejné komunikaci před domem.
Při ocenění je uvažováno, že rodinný dům je ve standardním vybavení, se standardním příslušenstvím a jeho stavebně-technický stav odpovídá stáří a řádně prováděné údržbě.
Objekt je složen ze tří částí severní, východní a západní. Dle pohledu z veřejné komunikace se stavby jeví jako samostatné.
Nemovitost má dvě nadzemní podlaží, plocha je plochá, klempířské konstrukce jsou z Pz plechu, svislé konstrukce jsou zděné, okna plastová, venkovní omítka částečně chybí.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jan Krejsta
Horní 729/32
Brno
639 00
tel: +420-530513513
email: zde
dat. schránka: 6x7t4ir odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala