Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
id 1/6 domu v obci Chvalčov

278 447,-Kč

Vloženo: 20.4.2018 11:20 | Číslo dražby: 46161

Dražba začne 30.05.2018 09:00:00 za 7 dní, 18 hodin, 54 minut a 38 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
009 EX 05204 / 13 - 122
Počáteční cena:
278 447,-Kč
Cena stanovena znalcem:
417 670,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Chvalčov
Podíl:
1/6
Typ zakázky:
prodej
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

není pořádána

Popis předmětu dražby

Rodinný dům v obci Chvalčov, okres Kroměříž, 150 m od kraje obce. V rámci jednostranné uliční zástavby.

id 1/6 pozemků p.č. St. 166 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova – rod.dům č.p. 572 v části obce Chvalčov, a p.č. 89/31 zahrada, to vše ve spoluvlastnictví povinného zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, pro obec Chvalčov, katastrální území Chvalčova Lhota na listu vlastnictví č. 108.

Poznámka:
V příloze naleznete znalecký posudek a jeho dodatek, který zohledňuje skutečnost, že věcné břemeno k dražené id 1/6 nemovité věci dražbou zanikne.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Ing. Josef Cingroš
Bohunická 728/24a
Brno - Horní Heršpice
619 00
tel: 543 255 504
email: zde
dat. schránka: fv5g79t odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Informace o řízení

Řízení vedené pod sp.zn. 009EX 52/13 u Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše k uspokojení pohledávky oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 2020/4, 13000, Praha 3, IČ 41197518 proti povinnému: PAVEL ČERVINKA, Velké náměstí 115/1, 76701, Kroměříž, nar.30.11.1965 ve výši 68 632,00 Kč s příslušenstvím,

Předmět řízení:

id 1/6 pozemků p.č. St. 166 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova – rod.dům č.p. 572 v části obce Chvalčov, a p.č. 89/31 zahrada, to vše ve spoluvlastnictví povinného zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, pro obec Chvalčov, katastrální území Chvalčova Lhota na listu vlastnictví č. 108

[Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím (a. vedlejší stavby – kůlna za
domem vlevo, kurník, domácí dílna samostatná vpravo, průjezd do dvora; b. studna; c. přípojky, zpevněná plocha,
oplocení a venkovní schody) a součástmi jako jeden celek.]

Dražba zatím nezačala