Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
trvalý travní porost a zahrada v obci Hulín

82 280,-Kč

Vloženo: 24.4.2018 14:00 | Číslo dražby: 46223

Dražba začne 30.05.2018 10:00:00 za 7 dní, 19 hodin, 54 minut a 28 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
009 EX 02881 / 15 - 270
Počáteční cena:
82 280,-Kč
Cena stanovena znalcem:
205 700,-Kč
Dražební jistota:
40 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Kroměříž
Město:
Hulín
Podíl:
1/1
Podkategorie:
Zahrada
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

prohlídka se nekoná

Popis předmětu dražby

Oceňovaná nemovité věci představují pozemky trvalého travního porostu umístěné na parcelách parc. č. 4115, č. 4116 a pozemek zahrady umístěný na parcele parc. č. 4117 vedený v katastru nemovitostí a společně s příslu-šenstvím tvoří jeden funkční celek. Předmětná nemovitá věc se nachází na severu obce, mezi křížením železničních tratí. Pozemek je dobře dostupný z hlavní cesty.
Oceňovaná nemovité věci představují dle katastru nemovitostí pozemky trvalého travního porostu a pozemek zahrad. Dle územního plánu obce Hulín se jedná o plochy krajinné zeleně s elektrickým vedením VVN.
Pozemky jsou rovinaté, zatravněné. Nachází se na nich sloupy elektrického vedení. Přístupné jsou z hlavní cesty, od železnice jsou oddělené pásmem zeleně (stromy, keře).

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Ing. Josef Cingroš
Bohunická 728/24a
Brno - Horní Heršpice
619 00
tel: 543 255 504
email: zde
dat. schránka: fv5g79t odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Informace o řízení

Řízení vedené pod sp.zn. 009EX 2881/15 u Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše k uspokojení pohledávky oprávněného: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 969/33, 11407, Praha 1, IČ 45317054 proti povinnému: DENKER MOTORS s.r.o. v likvidaci, Táboritská 880/14, 13000, Praha, IČ 29221501, zast.
opatrovníkem Rašovský Evžen, JUDr., advokát, Špitálka 434/23b, 60200, Brno - Brno město,
KATEŘINA WALLETZKÁ, třída Palackého 1387/12, 69701, Kyjov, ve výši 972 996,00 Kč s příslušenstvím

Předmět řízení:

pozemky p.č. 4115 trvalý travní porost, p.č. 4116 trvalý travní porost a p.č. 4117 zahrada, to vše ve vlastnictví
povinné č. 2 zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště
Kroměříž, pro obec a katastrální území Hulín na listu vlastnictví č. 81

Dražba zatím nezačala