Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
rodinný dům vč. zahrady a orné půdy v obci Hořesedly

1 024 000,-Kč

Vloženo: 24.4.2018 16:16 | Číslo dražby: 46224

Dražba začne 30.05.2018 09:30:00 za 7 dní, 19 hodin, 24 minut a 49 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
009 EX 01189 / 17 - 194
Počáteční cena:
1 024 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 536 000,-Kč
Dražební jistota:
300 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Rakovník
Město:
Hořesedly
Podíl:
1/1
Typ domu:
patrový
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

prohlídka se nekoná

Popis předmětu dražby

Oceňovaná nemovitá věc představuje objekt bydlení Hořesedly, č. p. 101 umístěný na pozemku parc. č. St. 106 včetně pozemku parc. č. St. 106, pozemku zahrady parc. č. 554/4 a pozemku orné půdy parc. č. 554/, se kterými tvoří jednotný funkční celek.
Jedná se o stavbu se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.Součástí stavby je dále samostatná garáž.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Ing. Josef Cingroš
Bohunická 728/24a
Brno - Horní Heršpice
619 00
tel: 543 255 504
email: zde
dat. schránka: fv5g79t odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Informace o řízení

Řízení vedené pod sp.zn. 009EX 1189/17 u Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše k uspokojení pohledávky oprávněného: Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 69603, Dubňany, IČ 26906724, zast. Mgr. Marcela
Zlámalová, Vrchlického 2515/7, 69501, Hodonín proti povinnému: JAKUB KRAJTR, Hořesedly 146, 27004, Hořesedly, nar.23.12.1984, IČ 74709135 ve výši 48 587,00 Kč s příslušenstvím

Předmět řízení:

pozemky p.č. St. 106 zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je budova - bydlení č.p. 101 v části obce Hořesedly, a dále p.č. 554/4 zahrada a p.č.
554/8 orná půda to vše ve vlastnictví povinného zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, pro obec a katastrální území Hořesedly na listu vlastnictví č. 250

Dražba zatím nezačala