Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Výraz: 142 EX

Podíl na bytovém domě č.p. 878, odpovídající 1/2 bytu 2+1, v obci Orlová na Karvinsku.

62 500,-Kč

Vloženo: 30.4.2018 10:40 | Číslo dražby: 46301

Dražba začne 13.07.2018 12:00:00 za 22 dní, 5 hodin, 27 minut a 45 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
142 EX 20008 / 17 - Wlo2
Počáteční cena:
62 500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
125 000,-Kč
Dražební jistota:
11 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Karviná
Město:
Orlová
Podíl:
1/2
Typ zakázky:
Prodej
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Tel: 734 730 178 - Licitátor: Oldřich Sztefek e-mail: ek@kocinec.eu

Popis předmětu dražby

Jedná se bytový dům typový, zděný, podsklepený s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími, střecha je plochá. Dům obsahuje šest bytů, na každém podlaží se nachází vždy dva byty. Posuzovaný podíl 145931/1000000 odpovídá užitku vyplývajícího z užívání bytu 2+1 nacházejícího se v 1.NP.

Dražba první poloviny podílu na bytovém domě se uskuteční 20.6.2018 v 13:00 na www.okdrazby.cz, dražbu provádí Exekutorský úřad Přerov, soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy

Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595532180
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala