Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Výraz: 159%20ex

Komerční objekt, Mohelnice

953 333,-Kč

Vloženo: 7.6.2018 18:46 | Číslo dražby: 46776

Dražba začne 07.08.2018 14:00:00 za 47 dní, 7 hodin, 23 minut a 54 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
159 EX 01928 / 16 - 223
Počáteční cena:
953 333,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 430 000,-Kč
Dražební jistota:
300 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Šumperk
Město:
Mohelnice
Podkategorie:
Výrobní prostory
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka nemovitosti není organizována.

Popis předmětu dražby

Draženy budou následující nemovité věci:
zapsané na listu vlastnictví č. 3772 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Mohelnice, kat. území Mohelnice, a to:
-Pozemek parc. č. 2882/6 o výměře 501 m², orná půda
-Pozemek parc. č. 2879/2 o výměře 114 m2, ostatní plocha
-Pozemek parc. č. 2878 o výměře 2887 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Mohelnice, č.p. 200, výroba
-Pozemek parc. č. 2978/71 o výměře 139 m2, orná půda
-Pozemek parc. č. 2978/62 o výměře 29 m2, ostatní plocha
-Pozemek parc. č. 2978/63 o výměře 130 m2, ostatní plocha
Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou dohromady draženy s veškerými součástmi a
příslušenstvím.
PŘÍSLUŠENSTVÍ: bylo zjištěno nemovité příslušenství, a to přístřešek před domem, betonové jezírko a oplocení na
pozemku p.č. 2878.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jan Krejsta
Horní 729/32
Brno
639 00
tel: +420-530513513
email: zde
dat. schránka: 6x7t4ir odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala