Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Výraz: 142 EX

Rodinný dům, 1/2 dvojdomu, Odry čp.821 - Nový Jičín.

1 466 667,-Kč

Vloženo: 17.10.2012 13:30 | Číslo dražby: 8336

Dražba začne 13.07.2018 09:00:00 za 22 dní, 2 hodiny, 27 minut a 25 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
142 EX 00276 / 11 - HorA
Počáteční cena:
1 466 667,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 200 000,-Kč
Dražební jistota:
200 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Nový Jičín
Město:
Odry
Typ zakázky:
prodej
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Tel: 734 730 178 - Licitátor: Oldřich Sztefek e-mail: ek@kocinec.eu

Popis předmětu dražby

Jedná se o polovinu dvojdomku, konstrukce zděné z tvárnic, s plochou střechou. Objekt je částečně podsklepen, s dvěmi nadzemními podlažími. Okna dřevěná, střešní krytina bitumenová, klempířské konstrukce úplné z pozinkovaného plechu. Vnitřní dveře dřevěné prosklené a plné, podlahy
povětšinou kryté koberci, pouze část zádveří a koupelna je dlážděná. Vnitřní schodiště betonové bez povrchové úpravy.Obklady v koupelně a v kuchyni nad kuch.linkou. Zadní podsklepená část domu, směrem k zahradě, má sokl z tvárnic, bez povrchové úpravy. Z této strany je dům rovněž přístupný dveřmi. V suterénu se nachází kotelna a sklad, v 1.nadzemním podlaží prostorné zádveří, 2 pokoje a garáž,
ve 2.nadzemním podlaží ložnice, obývací pokoj s lodžií, jídelna, kuchyň s jídelním koutem, šatna, spíž, samostatné WC, koupelna s vanou a umyvadlem, pokoj. K objektu je přiveden obecní vodovod, obecní kanalizace, plyn. Dům je vytápěn ústředním plynovým topením, případně pevnými palivy. Před garáží, k hlavnímu vstupu a dále kolem domu jsou zpevněné plochy, tvořené zámkovou dlažbou. Objekt je z roku 1972. Dle §26a odst.4 platné oceňovací vyhlášky cena rodinného domu, zjištěná porovnávacím způsobem,
zahrnuje i cenu venkovních úprav, tvořících jeho příslušenství, uvedených v příloze č.11, kromě
výjimek, a také zahrnuje cenu vedlejších staveb, tvořících jeho příslušenství, pokud součet výměr
jejich zastavěných ploch není větší než 25m2.
2) Hospodářská budova
V zahradě za domem se nachází vedlejší stavba, sloužící jako sklad. Je nepodsklepená, na
betonových základech. Objekt je zděné konstrukce, ze dvou stran obložen dřevem. Vnitřní povrchové úpravy částečně omítky, částečně chybí. Okna a dveře dřevěné, ve velmi špatném stavu, některé chybí. Střešní krytina bitumenová, volně ložená, u okrajů převislá, bez klempířských
konstrukcí, okapů a svodů.
b) Pozemky
1) Pozemky na LV číslo 335
Jedná se o pozemek pod oceňovaným domem, parc.č. 1904/3, druhu zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 122 m2, dále pozemek pod sousedícím domem-druhou částí dvojdomku, parc.č. 1904/2, druhu zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 131 m2, a dále zahradu kolem celého dvojdomku, a to parc.č. 1904/1, druhu zahrada, o výměře 1204 m2. Všechny tyto pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví, z nichž povinnému náleží ve SJM podíl ve
Soudní exekutor tímto upozorňuje na skutečnost, že odpovídá pouze za pravdivost a aktuálnost specifikace dražené nemovité věci v rozsahu, uvedeném v dražební vyhlášce, a to ke dni jejího vydání. Za veškeré další informace o nemovité věci, které jsou uvedeny ve znaleckém posudku nebo případně jiných zdrojích, soudní exekutor neodpovídá ani není oprávněn ani povinen zkoumat jejich správnost. Vydražitel nabývá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a proto soudní exekutor nenese odpovědnost za případné zjevné nebo skryté vady.
Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání).
Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.
Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595532180
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala