Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/8 rodinného domu se zahradou v obci Dolní Kounice, okres Brno-venkov

37 500,-Kč

Vloženo: 21.7.2017 13:04 | Číslo dražby: 41816

Dražba začala 14.09.2017 13:00:00 Dražba skončila 14.09.2017 13:31:46
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 04000 / 10 - 249
Počáteční cena:
37 500,-Kč
Cena stanovena znalcem:
75 000,-Kč
Dražební jistota:
4 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Město:
Dolní Kounice
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz.Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného ARGEMON INVEST s.r.o., Dr. Stejskala 113/2, 370 01 České Budějovice –
České Budějovice 1, IČ: 28067592, zast. Drtina Zdeněk, JUDr.,Ph.D., advokát, nám. Přemysla Otakara II. 395/30a, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 1, IČ: 66246971, proti povinnému
KUČEROVÁ Alena, Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice, nar. 26.4.1975, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 4000/10-249.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného ARGEMON INVEST s.r.o., Dr. Stejskala 113/2, 370 01 České Budějovice –
České Budějovice 1, IČ: 28067592, zast. JUDr. Zdeněk Drtina Ph.D., advokát, ev.č. 8938, nám.
Přemysla Otakara II. 395/30a, 370 01 České Budějovice – České Budějovice 1, IČ: 66246971, nar.
18.1.1975, proti povinnému KUČEROVÁ Alena, Masarykovo náměstí 66/2, 664 64 Dolní Kounice, nar.
26.4.1975, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 4000/10-249.

Rodinný dům je řadový vnitřní s půdorysným tvarem písmene „L“, přízemní, nepodsklepený, se sedlovou střechou s vikýřem do dvora nad uliční částí a pultovou střechou nad dvorní částí a verandou, bez užitného podkroví. V domě se nachází jednotka dispozičního typu 2+1 s příslušenstvím.
Dispoziční řešení: přímo z ulice, resp. vlastní předzahrádky, je přístupná chodba, která zpřístupňuje verandu, ze které je vstup do ložnice a kuchyně, kuchyň dále zpřístupňuje obývací pokoj a koupelnu, kdy ložnice je přístupná též z obývacího pokoje.

Příslušenství rodinného domu tvoří vedlejší zděná stavba skladu (dvoupodlažní, zděná, s pultovou střechou) ve špatném stavebně-technickém stavu s navazujícím suchým WC a dále venkovní úpravy běžného rozsahu (přípojky inženýrských sítí, septik, opěrné zídky, branka, oplocení, 2x venkovní schody, zpevněné plochy apod.).

Jedná se o dva pozemky v jednotném funkčním celku, a to o pozemek parc. č. 1604 vedený v KN jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 200 m2 a pozemek parc. č. 1605 vedený v KN jako zahrada o celkové výměře 436 m2, způsob ochrany: zemědělský půdní fond. Pozemek parc. č. 1604 je zastavěn rodinným domem, vedlejší stavbu, zbylá část pozemku tvoří uzavřený dvůr za domem a předzahrádku před domem. Pozemek parc. č. 1604 je zcela neudržovaná, částečně svažitá, zahrada za domem, která je s ohledem právě na svažitost přístupná po schodišti přímo ze dvora. Pozemky dohromady tvoří obdélníkový tvar. Pozemky, resp. pozemek parc. č. 1604, je možno připojit na veřejný rozvod elektřiny, vody a plynu.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam příhlášených věřitelů

Exekutorský kandidát uvádí, že své pohledávky přihlásili do zahájení dražebního jednání dle ust. 336f o. s. ř. tito věřitelé:

Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, Otakara Březiny 229, Jeseník, přihlásil dne 15.10.2012 pohledávku ve výši 7.800,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Intrum Justitia Czech, s.r.o., Klimenská 1216/46, Praha, zastoupená JUDr. Jaroslavem Beránkem, advokátem, Pernštýnské nám. 80, Pardubice, přihlásila dne 18.10.2012 pohledávku ve výši 52.743,22 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, Otakara Březiny 229, Jeseník, přihlásil dne 9.7.2013 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

ARGEMON INVEST s.r.o., IČ: 28067592, Dr. Stejskala 113/2, České Budějovice, zastoupená JUDr. Zdeňkem Drtinou Ph.D., advokátem, Přemysla Otakara II. 30a, České Budějovice, přihlásila dne 27.9.2013 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 1.022,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

HIDALGO PARTNERS, s.r.o., IČ: 48528871, tř. Generála Píky 11, Brno, zastoupena JUDr. Tiborem Nyitrayem, advokátem, Střední 4, Brno, přihlásila dne 10.10.2013 pohledávku ve výši 1.022,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Marie Bartáková, Masarykova 31, Brno, nar. 12.6.1952, zastoupena Mgr. Martinem Bařinkou, advokátem, Marie Steyskalové 62, Brno, přihlásila dne 18.10.2013 pohledávku ve výši 894,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Fakultní nemocnice Brno, IČ: 65269705, Jihlavská 20, Brno, zastoupena JUDr. Hanou Krejčí, advokátem, Špitálka 23b, Brno, přihlásila dne 20.1.2014 pohledávku ve výši 2.415,- Kč s příslušenstvím a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, 26. dubna 10, Cheb, přihlásil dne 25.3.2014 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 7.865,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, Bohunická 728/24a, Brno, přihlásil dne 12.12.2014 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha-východ, Michelská 1326/62, Praha, přihlásil dne 15.12.2014 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, Bohunická 728/24a, Brno, přihlásil dne 16.12.2014 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
HIDALGO PARTNERS, s.r.o., IČ: 48528871, tř. Generála Píky 11, Brno, zastoupena JUDr. Tiborem Nyitrayem, advokátem, Střední 4, Brno, přihlásila dne 2.1.2015 pohledávku ve výši 1.022,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

UPC Česká republika, s.r.o., IČ: 00562262, Závišova 502/5, Praha, zastoupena Mgr. Robertem Lukešem, advokátem, 7. května 1109/26, Praha, přihlásila dne 13.1.2015 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 4.000,- Kč s příslušenstvím a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, Benešova 696/10, Brno, přihlásila dne 14.1.2015 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 5.546,99 Kč a pohledávku nezajištěnou zástavním právem ve výši 5.984,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, Václavské nám. 66/808, Praha, zastoupena JUDr. Romanem Majerem, advokátem, Vyskočilova 1326/5, Praha, přihlásil dne 2.2.2015 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 14.498,99 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 12.726,16 Kč

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.19070514.09.2017 13:26:460,-Kč37 500,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.09.2017 v 13:31:46

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.190705
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 37 500,-Kč

Zveřejněno dne 14.09.2017 v 13:31:46


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.