Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/2 pozemku v obci Morašice, k.ú. Morašice u Chrudimi, okres Chrudim

420 000,-Kč

Vloženo: 24.7.2017 10:18 | Číslo dražby: 41835

Dražba začala 14.09.2017 13:00:00 Dražba skončila 14.09.2017 14:00:14
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 08599 / 16 - 132
Počáteční cena:
346 667,-Kč
Cena stanovena znalcem:
520 000,-Kč
Dražební jistota:
35 000,-Kč
Kraj:
Pardubický
Okres:
Chrudim
Město:
Morašice
Podíl:
1/2
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného EOS KSI Česká republika, s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 00 Praha –
Braník, IČ: 25117483, zast. Veronika Nedbalová, advokátka, Novodvorská 994/138, 142 00 Praha –
Braník, IČ: 66249601, proti povinnému PÍSAŘ Vladimír, Mánesova 713/9, 500 02 Hradec Králové, IČ:
16795881, nar. 2.5.1957, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 8599/16-132.

Pozemek je vedený v KN jako ovocný sad. Má nepravidelný tvar, jednou stranou přiléhá ke zdi hřbitova, dále sousedí se stavbami venkovských rodinných domů a dalšími obdobnými pozemky, sloužícími jako zahrady. Konfigurace pozemku je rovinatá, v části velmi mírně svažitá. Na pozemku se nachází nepravidelně rozmístěné staré ovocné stromy různého druhu v počtu 17 ks, dále se zde nachází 3 jehličnany a několik keřů, části pozemku jsou pouze zatravněné.
Přístup k oceňovanému pozemku je možný z místní komunikace v prostoru před kostelem na pozemku p.č. 600/1, ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce Morašice. Směrem k této komunikaci oceňovaný pozemek vybíhá svou zúženou částí (nejužší část cca 3,4 m) mezi zdí hřbitova a sousední zemědělskou stavbou. V současné době je přístup zarostlý náletovou zelení.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam příhlášených věřitelů

Exekutorský kandidát uvádí, že své pohledávky přihlásili do zahájení dražebního jednání dle ust. 336f o. s. ř. tito věřitelé:

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 47114975, se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9 přihlásila dne 31.7.2017 pohledávky v celkové výši 40.980,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 přihlásila dne 3.8.2017 pohledávky v celkové výši 7.871,- Kč a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha – Smíchov, IČ: 03814742 přihlásila dne 7.8.2017 pohledávku ve výši 19.146,- Kč s příslušenstvím.

Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor, Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha – Nové Město, IČ: 66201501 přihlásil dne 14.8.2017 pohledávky v celkové hodnotě 21.110,14 Kč a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši.

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Hradci Králové, U Koruny 1632, Hradec Králové, přihlásil dne 13.9.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 61.888,67 Kč a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 24.182,72 Kč

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Předkupní právo k draženým nemovitým věcem svědčí paní Věře Poskočilové, Pražská 4, Chlumec nad Cidlinou IV, 50351 Chlumec nad Cidlinou, nar. 2.10.1948.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.18548114.09.2017 13:00:310,-Kč346 667,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:05:350,-Kč346 667,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:08:561 000,-Kč347 667,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:11:150,-Kč347 667,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:11:201 000,-Kč348 667,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:12:380,-Kč348 667,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:15:181 000,-Kč349 667,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:17:210,-Kč349 667,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:19:581 000,-Kč350 667,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:21:090,-Kč350 667,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:22:321 000,-Kč351 667,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:22:420,-Kč351 667,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:23:321 000,-Kč352 667,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:23:390,-Kč352 667,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:25:341 000,-Kč353 667,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:25:580,-Kč353 667,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:26:461 000,-Kč354 667,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:27:210,-Kč354 667,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:28:035 333,-Kč360 000,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:28:100,-Kč360 000,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:28:511 000,-Kč361 000,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:29:290,-Kč361 000,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:29:514 000,-Kč365 000,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:30:170,-Kč365 000,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:30:385 000,-Kč370 000,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:30:470,-Kč370 000,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:32:315 000,-Kč375 000,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:32:390,-Kč375 000,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:32:575 000,-Kč380 000,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:33:060,-Kč380 000,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:33:585 000,-Kč385 000,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:34:060,-Kč385 000,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:34:565 000,-Kč390 000,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:35:070,-Kč390 000,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:35:395 000,-Kč395 000,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:35:440,-Kč395 000,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:36:205 000,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:36:360,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:37:115 000,-Kč405 000,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:37:340,-Kč405 000,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:38:471 000,-Kč406 000,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:38:550,-Kč406 000,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:39:384 000,-Kč410 000,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:39:490,-Kč410 000,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:44:191 000,-Kč411 000,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:44:280,-Kč411 000,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:48:401 000,-Kč412 000,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:48:530,-Kč412 000,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:51:333 000,-Kč415 000,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:52:080,-Kč415 000,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:53:591 000,-Kč416 000,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:54:080,-Kč416 000,-Kč
Dražitel č.18548114.09.2017 13:55:104 000,-Kč420 000,-Kč
Dražitel č.187192 (spoluvlastník)14.09.2017 13:55:140,-Kč420 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.09.2017 v 14:00:14

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.187192
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 420 000,-Kč

Zveřejněno dne 14.09.2017 v 14:00:14


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.