Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek v obci Kalek, k.ú. Načetín u Kalku, okres Chomutov

171 000,-Kč

Vloženo: 24.7.2017 15:09 | Číslo dražby: 41853

Dražba začala 14.09.2017 13:00:00 Dražba skončila 14.09.2017 17:42:56
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 51650 / 13 - 242
Počáteční cena:
44 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
66 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Chomutov
Město:
Kalek
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Ústí nad
Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj, Mírové náměstí 3486/35c, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum, IČ: 41197518, proti povinnému HLAVÁČEK Jiří, Nová Ves č.e. 66, 430 01 Hora Svatého Šebestiána, IČ: 13314459, nar. 8.11.1968, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 51650/13-242.

Jedná se o pozemek, který je v katastru nemovitostí vedený jako zbořeniště. Pozemek je využíván jako zahrada a nachází se v zastavěné části obce. Má nepravidelný tvar a je mírně svažitý. Na pozemku se nachází stavby jiného vlastníka, např. oplocení a zpevněné plochy.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam příhlášených věřitelů

1) JUDr. Chaloupka Roman - soudní exekutor, Havlíčkova 329/2, 276 01 Mělník, IČ: 66242762, přihlásil dne 16.2.2016 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

2) Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov, Roháčova 4183/, 430 24 Chomutov, IČ: 00006963, přihlásila dne 18.2.2016 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 905.158,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

3) Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha – Karlín, IČ: 47116617, zast. Grepl Martin, Mgr., advokát, Sokolská 586/7, 779 00 Olomouc, IČ: 71457178, přihlásila dne 22.2.2016 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 1.223,- Kč s příslušenstvím a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

4) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Ústí nad Labem, přihlásila dne 23.3.2016 pohledávku ve výši 354.202,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

5) Statutární město Chomutov, Zborovská 4602/, 430 01 Chomutov, IČ: 00261891, přihlásilo dne 30.5.2016 pohledávku ve výši 500,- K a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávky v plné výši.

6) Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Chomutově, Bachmačská 1617/13, 430 01 Chomutov, IČ: 72080043, přihlásil dne 1.6.2016 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 331.625,15 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

7) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 47672234 přihlásila dne 11.8.2017 pohledávku v celkové výši 162.356,- Kč.

8) Pohledávka oprávněného činí 5.100,- Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Předkupní právo k draženým nemovitým věcem svědčí paní Marii HLAVÁČKOVÉ, Písečná 5033/, 430 04 Chomutov, nar. 22.6.1947.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:00:240,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.18748414.09.2017 13:00:511 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.19121814.09.2017 13:03:551 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.18934714.09.2017 13:04:015 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.19121814.09.2017 13:05:361 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:08:240,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.19121814.09.2017 13:11:441 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 13:14:281 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:15:020,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 13:18:251 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:19:570,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 13:21:191 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:22:100,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:25:011 000,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:26:000,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.19121814.09.2017 13:26:041 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:27:080,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.18748414.09.2017 13:27:361 000,-Kč59 000,-Kč
Dražitel č.19121814.09.2017 13:27:501 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:27:540,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:28:271 000,-Kč61 000,-Kč
Dražitel č.19121814.09.2017 13:28:391 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:28:480,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:29:111 000,-Kč63 000,-Kč
Dražitel č.19121814.09.2017 13:29:211 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:29:250,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:29:381 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:29:460,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:29:531 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:30:000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.19121814.09.2017 13:30:061 000,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:30:130,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.18748414.09.2017 13:30:311 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.19121814.09.2017 13:30:391 000,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:30:430,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.19121814.09.2017 13:31:111 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:31:180,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:32:011 000,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:32:170,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:33:261 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:33:370,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:35:161 000,-Kč73 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:35:310,-Kč73 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:36:571 000,-Kč74 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:37:110,-Kč74 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:37:161 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:37:480,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:37:581 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:38:170,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:38:281 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:38:400,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:39:071 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:39:170,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:39:231 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:39:340,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:39:441 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:39:550,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:40:031 000,-Kč81 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:40:150,-Kč81 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:40:371 000,-Kč82 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:40:480,-Kč82 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:40:571 000,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:41:160,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:41:221 000,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:41:320,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:41:535 000,-Kč89 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:42:060,-Kč89 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:42:206 000,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:42:340,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:42:441 000,-Kč96 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:42:510,-Kč96 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:43:091 000,-Kč97 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:43:261 000,-Kč98 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:43:260,-Kč98 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:43:451 000,-Kč99 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:43:570,-Kč99 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:44:071 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:44:230,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:44:581 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:45:090,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:45:191 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:45:390,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:45:511 000,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:46:060,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:46:151 000,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:46:280,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:46:341 000,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:46:460,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.19084514.09.2017 13:46:521 000,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:47:050,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 13:49:331 000,-Kč107 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:49:500,-Kč107 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 13:51:521 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:52:120,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 13:54:091 000,-Kč109 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:54:350,-Kč109 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 13:56:171 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:56:280,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 13:58:521 000,-Kč111 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 13:59:220,-Kč111 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 14:01:521 000,-Kč112 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 14:02:260,-Kč112 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 14:04:571 000,-Kč113 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 14:05:210,-Kč113 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 14:08:041 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 14:08:310,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 14:11:021 000,-Kč115 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 14:11:270,-Kč115 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 14:14:091 000,-Kč116 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 14:14:330,-Kč116 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 14:16:491 000,-Kč117 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 14:17:500,-Kč117 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 14:20:241 000,-Kč118 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 14:20:460,-Kč118 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 14:23:171 000,-Kč119 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 14:23:340,-Kč119 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 14:26:201 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 14:27:080,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 14:30:061 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 14:30:400,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 14:33:071 000,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 14:33:220,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 14:35:581 000,-Kč123 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 14:36:470,-Kč123 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 14:39:271 000,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 14:40:410,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 14:43:121 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 14:44:000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 14:46:251 000,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 14:46:570,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 14:49:521 000,-Kč127 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 14:50:400,-Kč127 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 14:53:341 000,-Kč128 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 14:53:570,-Kč128 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 14:56:471 000,-Kč129 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 14:57:280,-Kč129 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 15:00:121 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 15:00:590,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 15:04:171 000,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 15:04:540,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 15:07:511 000,-Kč132 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 15:08:260,-Kč132 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 15:11:001 000,-Kč133 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 15:11:560,-Kč133 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 15:15:131 000,-Kč134 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 15:15:360,-Kč134 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 15:18:021 000,-Kč135 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 15:18:220,-Kč135 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 15:21:371 000,-Kč136 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 15:22:480,-Kč136 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 15:26:041 000,-Kč137 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 15:26:360,-Kč137 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 15:29:161 000,-Kč138 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 15:30:030,-Kč138 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 15:33:101 000,-Kč139 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 15:33:550,-Kč139 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 15:37:111 000,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 15:38:130,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 15:41:221 000,-Kč141 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 15:42:230,-Kč141 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 15:45:211 000,-Kč142 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 15:46:060,-Kč142 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 15:49:151 000,-Kč143 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 15:50:100,-Kč143 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 15:53:011 000,-Kč144 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 15:53:580,-Kč144 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 15:57:041 000,-Kč145 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 15:57:540,-Kč145 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 16:01:161 000,-Kč146 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 16:02:220,-Kč146 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 16:05:351 000,-Kč147 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 16:06:070,-Kč147 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 16:09:241 000,-Kč148 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 16:10:210,-Kč148 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 16:13:091 000,-Kč149 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 16:14:320,-Kč149 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 16:17:311 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 16:18:030,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 16:21:231 000,-Kč151 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 16:22:080,-Kč151 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 16:25:371 000,-Kč152 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 16:26:400,-Kč152 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 16:30:161 000,-Kč153 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 16:30:430,-Kč153 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 16:33:471 000,-Kč154 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 16:34:520,-Kč154 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 16:38:201 000,-Kč155 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 16:39:100,-Kč155 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 16:42:301 000,-Kč156 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 16:43:410,-Kč156 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 16:46:451 000,-Kč157 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 16:47:350,-Kč157 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 16:50:321 000,-Kč158 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 16:51:080,-Kč158 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 16:54:351 000,-Kč159 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 16:55:200,-Kč159 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 16:58:241 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 16:59:210,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 17:02:181 000,-Kč161 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 17:02:430,-Kč161 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 17:06:041 000,-Kč162 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 17:06:400,-Kč162 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 17:09:551 000,-Kč163 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 17:10:260,-Kč163 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 17:13:491 000,-Kč164 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 17:14:110,-Kč164 000,-Kč
Dražitel č.19039714.09.2017 17:17:501 000,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 17:18:380,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.18748414.09.2017 17:23:051 000,-Kč166 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 17:23:260,-Kč166 000,-Kč
Dražitel č.18748414.09.2017 17:27:291 000,-Kč167 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 17:28:050,-Kč167 000,-Kč
Dražitel č.18748414.09.2017 17:32:061 000,-Kč168 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 17:32:390,-Kč168 000,-Kč
Dražitel č.18748414.09.2017 17:37:281 000,-Kč169 000,-Kč
Dražitel č.18748414.09.2017 17:37:341 000,-Kč170 000,-Kč
Dražitel č.18748414.09.2017 17:37:491 000,-Kč171 000,-Kč
Dražitel č.190098 (předkupní právo)14.09.2017 17:37:560,-Kč171 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.09.2017 v 17:42:56

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.190098
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 171 000,-Kč

Zveřejněno dne 14.09.2017 v 17:42:56


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.