Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/12 pozemků v obci Kašperské Hory, k.ú. Tuškov, okres Klatovy

85 000,-Kč

Vloženo: 25.7.2017 14:56 | Číslo dražby: 41908

Dražba začala 14.09.2017 13:00:00 Dražba skončila 14.09.2017 13:53:03
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 09530 / 16 - 178
Počáteční cena:
48 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
72 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Klatovy
Město:
Kašperské Hory
Podíl:
1/12
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného EOS KSI Česká republika, s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 00 Praha –
Braník, IČ: 25117483, zast. Veronika Nedbalová, advokátka, Novodvorská 994/138, 142 00 Praha – Braník, IČ: 66249601, proti povinnému SCHLEISSOVÁ Hana, Golovinova 1359/, 432 01 Kadaň, IČ:
66131723, nar. 6.9.1977, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 9530/16-178.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 80 - 400 m severně od okraje zastavěné části obce Tuškov. Jedná se o dva nesousedící soubory lesních a převážně travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V KN jsou pozemky vedené jako lesní pozemky, ostatní plocha a trvalý travní porost o výměře 90 514 m2.

Soubor pozemků parc. č. 91/1, parc. č. 92, parc. č. 94/2, parc. č. 350, parc. č. 351, parc. č. 352, parc. č. 355, parc. č. 356, parc. č. 365, parc. č. 366, parc. č. 367 a parc. č. 368 není v terénu blíže ohraničený. Skrz soubor pozemků vede zpevněná komunikace. Pozemky jsou svažité k severozápadní straně. Na pozemcích na pozemcích parc. č. 91/1, parc. č. 92, parc. č. 94/2, parc. č. 355, parc. č. 366 a parc. č. 367 se nachází smíšený lesní porost (borovice, bříza) starý cca 63 a 104 let. Ostatní pozemky jsou travnaté.

Pozemek parc. č. 1/6 se nachází ve středu zastavěné části obce Tuškov. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. Na severní straně je pozemek ohraničený zděným domem a na jižní straně zpevněnou komunikací.

Pozemky parc. č. 376, parc. č. 377 a parc. č. 378 nejsou v terénu blíže ohraničené. Na pozemcích parc. č. 376 a parc. č. 377 se nacházejí listnaté porosty. Nejedná se o hospodářský les.

V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 349, který je ve vlastnictví města Kašperské Hory.

Velká část pozemků se nachází v Přírodním parku Kašperská vrchovina.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, zast. Mgr. et. Mgr. Jana Sekyrová, advokátka, IČ: 71345850, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásil dne 12.9.2012 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 210.115,42 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj, IČ: 41197518, Edisonova 5397, 430 48 Chomutov, přihlásil dne 12.9.2012 pohledávku v celkové výši 4.940,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Sušici, IČ: 72080043, Klostermannova 629, 342 01 Sušice, přihlásil dne 13.9.2012 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 5.618,90 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, zast. JUDr. Roman Majer, advokát, IČ: 45417491, Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 21.9.2012 pohledávku ve výši 183.339,46 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov, IČ: 00006963, Roháčova 4183, 430 03 Chomutov, přihlásil dne 26.9.2012 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 1.304,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Dalimi Mika, soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 31.7.2017 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4, přihlásil dne 1.8.2017 pohledávku v celkové výši 24.210,46 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Česká televize, IČ: 00027383, Na hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4, zast. JUDr. Dalibor Kalcso, advokát, v substituci JUDr. Jitka Benešová, IČ: 66214599, Revoluční 206/8, 400 01 Ústí nad Labem, přihlásil dne 3.8.2017 pohledávku v celkové výši 7.867,76 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

BNP Paribas Personal Finance, bd Hausmann 1, 750 09 Paříž, Francie, jednající v ČR prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, IČ: 03814742, Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, přihlásil dne 7.8.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 96.488,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřd Praha – východ, IČ: 60351268, Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 7.8.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Klatovech, IČ: 72080043, Machníkova 129, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 11.8.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 28.249,27 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, zast. JUDr. Jana Kubištová, IČ: 66229723, Trojská 69/112, 171 00 Praha 7, přihlásil dne 14.8.2017 pohledávku ve výši 4.489,82 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Moneta Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, Praha, zast. JUDr. Roman Majer, advokát, IČ: 45417491, Úslavská 33, 326 00 Plzeň, přihlásil dne 31.8.2017 pohledávku v celkové výši 388.227,80 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, zast. JUDr. Michal Marcinka, advokát, IČ: 47654414, Regrova 379/18, 779 00 Olomouc, přihlásil dne 31.8.2017 pohledávku v celkové výši 3.647,- Kč a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1, zast. JUDr. Roman Majer, advokát, IČ: 45417491, Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4, přihlásil dne 1.9.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 782.553,62 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Šestý uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 24213276, Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2, zast. Mgr. Marek Lošan, advokát, IČ: 69258121, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 5.9.2017 pohledávku ve výši 65.694,36 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, zast. JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., advokát, IČ: 02000768, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásil dne 7.9.2011 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 76.802,49 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

FINE CREDIT, a.s., IČ: 26866919, Sokolská 536/22, 779 00 Olomouc, přihlásil dne 11.9.2017 pohledávku v celkové výši 402.883,90 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

MONETA Money Bank, a.s., IČ: 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, zast. JUDr. Jan Brož, advokát, IČ: 63108143, Sokolská 1788/60, 120 00 Praha 2, přihlásil dne 12.9.2017 pohledávky v celkové výši 150.836,61 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 211.112,31 Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.18897914.09.2017 13:01:130,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.19051914.09.2017 13:02:181 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.19054314.09.2017 13:12:221 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.19051914.09.2017 13:12:441 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.19017614.09.2017 13:13:041 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.19051914.09.2017 13:14:071 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.19054314.09.2017 13:15:351 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.19051914.09.2017 13:19:451 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.19017614.09.2017 13:20:061 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.19054314.09.2017 13:20:481 000,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.19051914.09.2017 13:22:471 000,-Kč58 000,-Kč
Dražitel č.19054314.09.2017 13:22:591 000,-Kč59 000,-Kč
Dražitel č.18897914.09.2017 13:24:051 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.19054314.09.2017 13:24:261 000,-Kč61 000,-Kč
Dražitel č.19051914.09.2017 13:24:361 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.18897914.09.2017 13:24:451 000,-Kč63 000,-Kč
Dražitel č.18897914.09.2017 13:25:001 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.19054314.09.2017 13:25:291 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.19051914.09.2017 13:26:511 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.19054314.09.2017 13:27:081 000,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.18897914.09.2017 13:29:021 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.19054314.09.2017 13:29:441 000,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.19122714.09.2017 13:30:221 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.19051914.09.2017 13:30:291 000,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.19054314.09.2017 13:31:271 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.19054314.09.2017 13:32:121 000,-Kč73 000,-Kč
Dražitel č.18897914.09.2017 13:32:361 000,-Kč74 000,-Kč
Dražitel č.19054314.09.2017 13:33:131 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.19051914.09.2017 13:34:271 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.18897914.09.2017 13:38:071 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.19051914.09.2017 13:38:331 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.19054314.09.2017 13:38:561 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.19051914.09.2017 13:39:301 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.18897914.09.2017 13:41:581 000,-Kč81 000,-Kč
Dražitel č.19054314.09.2017 13:46:471 000,-Kč82 000,-Kč
Dražitel č.18897914.09.2017 13:47:201 000,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.19054314.09.2017 13:47:451 000,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.18897914.09.2017 13:48:031 000,-Kč85 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.09.2017 v 13:53:03

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.188979
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 85 000,-Kč

Zveřejněno dne 14.09.2017 v 13:53:03


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.