Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Stavba a pozemky v obci Kravaře, k.ú. Kravaře v Čechách, okres Česká Lípa

134 400,-Kč

Vloženo: 26.7.2017 14:28 | Číslo dražby: 41942

Dražba začala 14.09.2017 13:00:00 Dražba skončila 14.09.2017 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
030 EX 02416 / 16 - 47
Počáteční cena:
134 400,-Kč
Cena stanovena znalcem:
201 600,-Kč
Dražební jistota:
15 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Česká Lípa
Město:
Kravaře
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Česká republika - Obvodní soud pro Prahu 2,
Francouzská 808/19, 120 00 Praha – Vinohrady, IČ: 00024392, proti povinnému ZEMOS-JC s.r.o. v likvidaci, Kladno, Tř.T.G.Masaryka 579, PSČ 27201, IČ: 25930991, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 2416/16-47.

Stavba

Jedná se o řadovou, krajní, přízemní budovu bez č.p./č.e. s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda stavby není zateplená. Stavba není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha budovy je opatřena komínem. Dveře stavby jsou dřevěné plné. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.Pozemek na němž stojí stavba je ve vlastnickém právu České republiky a není předmětem dražby.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. 352/16

Pozemek parc. č. 352/16 je v Katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o celkové výměře 24 m2. Pozemek má trojúhelníkový tvar. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 352/17 ve vlastnickém právu České republiky.

Pozemek parc. č. 1807

Pozemek parc. č. 1807 je v Katastru nemovitostí veden jako orná půda o celkové výměře 3 096 m2. Pozemek má nepravidelný tvar. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1821 ve vlastnickém právu obce Kravaře.

Připojení na inženýrské sítě nebylo zjištěno.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).