Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/2 RD se zahradou v obci Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov

320 000,-Kč

Vloženo: 27.7.2017 14:32 | Číslo dražby: 41964

Dražba začala 14.09.2017 13:00:00 Dražba skončila 14.09.2017 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 03823 / 14 - 134
Počáteční cena:
320 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
480 000,-Kč
Dražební jistota:
32 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Město:
Bílovice nad Svitavou
Podíl:
1/2
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Brno,
pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Benešova 696/10, 602 00 Brno – Brno-město, IČ: 41197518, proti povinnému SRBA Vladimír, Husova 391/, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ: 10551395, nar. 1.2.1960, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 3823/14-134.

Jedná se o řadový vnitřní, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům se sedlovou a plochou střechou. Dům v 1.NP disponuje pokojem, kuchyní, koupelnou s WC, prádelnou, kotelnou, skladem a dílnou. V 1.PP se nachází sklep. Vytápění ústřední, plynový kotel. Rozvod elektroinstalace a rozvody teplé i studené vody. Technický stav domu je podprůměrný, dlouhou dobu bez rekonstrukcí a modernizací.

Přístup k nemovité věci je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví obce.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.18791714.09.2017 13:07:070,-Kč320 000,-Kč
Informace na konci dražby
1.

Příklep byl udělen vydražiteli.Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.09.2017 v 13:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.187917
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 320 000,-Kč

Zveřejněno dne 14.09.2017 v 13:30:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.