Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/4 pozemků ve zjednodušené evidenci v obci Dolní Beřkovice, okres Mělník

39 000,-Kč

Vloženo: 1.8.2017 13:51 | Číslo dražby: 42056

Dražba začala 14.09.2017 13:00:00 Dražba skončila 14.09.2017 14:21:05
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 38282 / 13 - 106
Počáteční cena:
20 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
30 000,-Kč
Dražební jistota:
2 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Mělník
Město:
Dolní Beřkovice
Podíl:
1/4
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Praha, pobočka pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Orlická 2020/2, 130 00 Praha – Vinohrady, IČ: 41197518, proti povinnému ROKOS Josef, Palackého nám. 1/, 278 01 Kralupy nad Vltavou, nar. 12.4.1957, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 38282/13-106.

Jedná se o pozemky vedené ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) - parc. č. 464/4 a parc. č. 467/2. Pozemky se nacházejí v extravilánu obce v zemědělsky obhospodařovaném území. Pozemky se nachází cca 2 km severozápadně od centra obce Dolní Beřkovice. Pozemky jsou pravidelného tvaru a jsou přístupné přes okolní navazující pozemky ve vlastnictví cizích vlastníků. Pozemky jsou v územním plánu obce vedené jako plochy zemědělské.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

JUDr. Roman Chaloupka, soudní exekutor, Exekutorský úřad Mělník, Havlíčkova 329, 276 01 Mělník, přihlásil dne 1.8.2017, pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mělníce, Tyršova 105, 276 01 Mělník, přihlásil dne 7.8.2017 pohledávky v celkové výši 723,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Tessile ditta services a.s, IČ: 28329082, Vinohrady 794/45, 639 00 Brno, právně zastoupena Mgr. Peterem Olejárem, advokátem se sídlem Vinohrady 45, 639 00 Brno, adresa pro doručování: Táboritská 1000/23, Praha 3, přihlásil dne 8.8.2017 pohledávku ve výši 968,00 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlásil dne 12.9.2017 pohledávku v celkové výši 352.421,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Pohledávka oprávněného činí 15.047,69 Kč

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní/spoluvlastnické právo:
Jan Rokos, č.p. 82, 277 21 Želízy, nar. 28.6.1988
Eva Mouchová, Nádražní 144, 277 01 Dolní Beřkovice, nar. 23.1.1962

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.190326 (spoluvlastník)14.09.2017 13:01:390,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.19051414.09.2017 13:03:011 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.19071014.09.2017 13:06:031 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.19070314.09.2017 13:15:331 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.19122614.09.2017 13:26:341 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.19070314.09.2017 13:27:131 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.190326 (spoluvlastník)14.09.2017 13:27:460,-Kč25 000,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.190326 (spoluvlastník)14.09.2017 13:29:301 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.19122614.09.2017 13:30:111 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.19071014.09.2017 13:30:291 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.190326 (spoluvlastník)14.09.2017 13:30:340,-Kč28 000,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.19071014.09.2017 13:34:181 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.19070314.09.2017 13:36:451 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.190326 (spoluvlastník)14.09.2017 13:37:140,-Kč30 000,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.19071014.09.2017 13:40:321 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.19051414.09.2017 13:44:391 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.19071014.09.2017 13:48:331 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.190326 (spoluvlastník)14.09.2017 13:52:530,-Kč33 000,-Kč
Bylo učiněno vyšší podání, dražba pokračuje.
Dražitel č.19051414.09.2017 13:54:441 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.19071014.09.2017 13:58:561 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.19051414.09.2017 14:03:211 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.19071014.09.2017 14:07:441 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.19051414.09.2017 14:12:241 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.19071014.09.2017 14:16:051 000,-Kč39 000,-Kč
Informace na konci dražby
1.

Příklep byl udělen vydražiteli.Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.09.2017 v 14:21:05

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.190710
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 39 000,-Kč

Zveřejněno dne 14.09.2017 v 14:21:05


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.