Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Byt v obci Otrokovice, okres Zlín

1 441 333,-Kč

Vloženo: 2.8.2017 15:51 | Číslo dražby: 42089

Dražba začala 21.09.2017 13:00:00 Dražba skončila 21.09.2017 14:15:56
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 21797 / 15 - 94
Počáteční cena:
1 333 333,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 000 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Otrokovice
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální
pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, Zarámí 160/, 760 01 Zlín, IČ: 41197518, proti povinnému MIKEŠ Roman, Nádražní 1397/, 765 02 Otrokovice, nar. 20.9.1983, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 21797/15-94.

Bytový dům
Bytový dům je podsklepený, má celkem 8 nadzemních podlaží a je zastřešen plochou střechou. Pozemek p.č. St. 2567/1 je zcela zastavěn bytovým domem č.p. 1396, 1397 a 1398. Svislé konstrukce domu jsou montované ŽB panelové, stropy železobetonové panelové, střecha plochá, krytina uvažována PVC folie, příp. natavované živičné pásy, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, bleskosvod proveden, vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda – kontaktní zateplovací systém s probarvenou finální omítkou. Schodiště uvažovány teracové. Okna plastová, vstupní dveře hliníkové. Osobní výtah. Přesné stáří objektu nebylo zjištěno, dle použitých materiálů a konstrukčního řešení lze odhadovat výstavbu přibližně v 70. letech 20. stol. V posledních letech prošel dům revitalizací, zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, výměna okna za plastová, nové vstupní dveře do domu, nový výtah, pravděpodobně rekonstrukce střešního pláště. Celkový stavebně technický stav je dobrý, přičemž se jedná o udržovaný bytový dům, bez viditelných vad a poruch omezujících užívání objektu.

Jednotka č. 1397/12 (byt)
Dle informací z KN má bytová jednotka podlahovou plochu 77 m2, předpokládané dispoziční řešení je 3+1. Stavebně technický stav uvažován běžný, bez zásadních rekonstrukcí a přestaveb. Situování bytu v rámci domu uvažováno ve střední části, tzn. 3. - 5.NP.
Předpokládají se vnitřní omítky vápenné hladké, vnitřní obklady v kuchyni a v koupelně, povrchy podlah běžné (parketové vlysy, PVC, koberce nebo dlažba), vytápění dálkové a ohřev vody uvažován rovněž centrální, okna plastová, vnitřní dveře uvažovány dřevěné do ocelových zárubní, v kuchyni běžná kuchyňská linka, zařizovací předměty - sprcha, umyvadlo, WC, z ostatního pouze zvonkový telefon.
Rozvod plynu proveden.
Stavebně technický stav bytu se předpokládá průměrný, žádné nadstandardní prvky nejsou uvažovány, předpokládána je běžná údržba. Uvažován sklep nebo sklepní kóje a lodžie.
Podlahová plocha bytu bude uvažována dle evidence v katastru nemovitostí ve výši 77,00 m2. Jinak nebylo možno podlahovou plochu zjistit či ověřit.
K jednotce č. 1397/12 náleží spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 1396, č.p. 1397 a č.p. 1398 (LV č. 3508) ve výši id. 77/4123.
Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.19193821.09.2017 13:12:460,-Kč1 333 333,-Kč
Dražitel č.19138521.09.2017 13:17:301 000,-Kč1 334 333,-Kč
Dražitel č.19193821.09.2017 13:17:4810 000,-Kč1 344 333,-Kč
Dražitel č.19138521.09.2017 13:23:411 000,-Kč1 345 333,-Kč
Dražitel č.19193821.09.2017 13:24:4410 000,-Kč1 355 333,-Kč
Dražitel č.19138521.09.2017 13:27:181 000,-Kč1 356 333,-Kč
Dražitel č.19193821.09.2017 13:28:099 000,-Kč1 365 333,-Kč
Dražitel č.19138521.09.2017 13:28:531 000,-Kč1 366 333,-Kč
Dražitel č.19189421.09.2017 13:29:271 000,-Kč1 367 333,-Kč
Dražitel č.19193821.09.2017 13:29:4310 000,-Kč1 377 333,-Kč
Dražitel č.19138521.09.2017 13:31:371 000,-Kč1 378 333,-Kč
Dražitel č.19189421.09.2017 13:32:181 000,-Kč1 379 333,-Kč
Dražitel č.19138521.09.2017 13:33:141 000,-Kč1 380 333,-Kč
Dražitel č.19193821.09.2017 13:33:5210 000,-Kč1 390 333,-Kč
Dražitel č.19138521.09.2017 13:34:221 000,-Kč1 391 333,-Kč
Dražitel č.19189421.09.2017 13:35:221 000,-Kč1 392 333,-Kč
Dražitel č.19193821.09.2017 13:35:3910 000,-Kč1 402 333,-Kč
Dražitel č.19138521.09.2017 13:35:481 000,-Kč1 403 333,-Kč
Dražitel č.19193821.09.2017 13:36:4010 000,-Kč1 413 333,-Kč
Dražitel č.19189421.09.2017 13:38:411 000,-Kč1 414 333,-Kč
Dražitel č.19138521.09.2017 13:39:311 000,-Kč1 415 333,-Kč
Dražitel č.19193821.09.2017 13:39:375 000,-Kč1 420 333,-Kč
Dražitel č.19189421.09.2017 13:42:581 000,-Kč1 421 333,-Kč
Dražitel č.19193821.09.2017 13:43:349 000,-Kč1 430 333,-Kč
Dražitel č.19189421.09.2017 13:45:461 000,-Kč1 431 333,-Kč
Dražitel č.19138521.09.2017 13:48:171 000,-Kč1 432 333,-Kč
Dražitel č.19189421.09.2017 13:51:171 000,-Kč1 433 333,-Kč
Dražitel č.18935421.09.2017 13:55:481 000,-Kč1 434 333,-Kč
Dražitel č.19189421.09.2017 13:57:361 000,-Kč1 435 333,-Kč
Dražitel č.18935421.09.2017 14:02:111 000,-Kč1 436 333,-Kč
Dražitel č.19189421.09.2017 14:04:081 000,-Kč1 437 333,-Kč
Dražitel č.19138521.09.2017 14:04:451 000,-Kč1 438 333,-Kč
Dražitel č.19189421.09.2017 14:05:421 000,-Kč1 439 333,-Kč
Dražitel č.18935421.09.2017 14:10:181 000,-Kč1 440 333,-Kč
Dražitel č.19189421.09.2017 14:10:561 000,-Kč1 441 333,-Kč
Informace na konci dražby
1.

Příklep byl udělen vydražiteli.Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 21.09.2017 v 14:15:56

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.191894
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 441 333,-Kč

Zveřejněno dne 21.09.2017 v 14:15:56

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.