Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/6 pozemků v obci Konárovice, okres Kolín

124 222,-Kč

Vloženo: 4.8.2017 13:00 | Číslo dražby: 42112

Dražba začala 21.09.2017 13:00:00 Dražba skončila 21.09.2017 13:36:22
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 31042 / 13 - 100
Počáteční cena:
42 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
63 000,-Kč
Dražební jistota:
4 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kolín
Město:
Konárovice
Podíl:
1/6
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Praha, pobočka pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Orlická 2020/2, 130 00 Praha – Vinohrady, IČ: 41197518, proti povinnému ŽÍDEK Václav, Na Vinici 194/, 281 25 Konárovice, nar. 8.12.1950, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 31042/13-100.

Oceňované pozemky parc. č. 284/2, parc. č. 282, parc. č. 284/2, parc. č. 280/2 a parc. č. 290/3 se nacházejí cca 1 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Konárovice. Jedná se o soubor sousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha o celkové výměře 23 681 m2. Soubor pozemků je na jižní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Na pozemku parc. č. 284/2 se nacházejí listnaté porosty. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 284/1, který je ve vlastnictví obce Konárovice.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, IČ: 62885995, 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk, přihlásil dne 21.8.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, IČ: 41197518, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 19.9.2017 pohledávky v celkové výši 112.434,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 143.421,- Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.18943321.09.2017 13:04:230,-Kč42 000,-Kč
Dražitel č.18698821.09.2017 13:11:473 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.18943321.09.2017 13:15:301 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.19221921.09.2017 13:16:471 777,-Kč47 777,-Kč
Dražitel č.18943321.09.2017 13:17:541 000,-Kč48 777,-Kč
Dražitel č.18698821.09.2017 13:18:203 333,-Kč52 110,-Kč
Dražitel č.18943321.09.2017 13:18:401 000,-Kč53 110,-Kč
Dražitel č.19210921.09.2017 13:18:581 000,-Kč54 110,-Kč
Dražitel č.18943321.09.2017 13:19:161 000,-Kč55 110,-Kč
Dražitel č.19051821.09.2017 13:20:071 000,-Kč56 110,-Kč
Dražitel č.19221921.09.2017 13:20:392 778,-Kč58 888,-Kč
Dražitel č.18943321.09.2017 13:20:551 000,-Kč59 888,-Kč
Dražitel č.19210921.09.2017 13:21:131 000,-Kč60 888,-Kč
Dražitel č.18943321.09.2017 13:21:291 000,-Kč61 888,-Kč
Dražitel č.18698821.09.2017 13:21:332 112,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.18943321.09.2017 13:21:391 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.19221921.09.2017 13:22:176 778,-Kč71 778,-Kč
Dražitel č.18943321.09.2017 13:22:231 000,-Kč72 778,-Kč
Dražitel č.18698821.09.2017 13:22:502 222,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.19221921.09.2017 13:22:564 999,-Kč79 999,-Kč
Dražitel č.18943321.09.2017 13:23:051 000,-Kč80 999,-Kč
Dražitel č.19221921.09.2017 13:24:067 889,-Kč88 888,-Kč
Dražitel č.18943321.09.2017 13:24:381 000,-Kč89 888,-Kč
Dražitel č.18698821.09.2017 13:24:471 112,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.19221921.09.2017 13:24:5910 111,-Kč101 111,-Kč
Dražitel č.18943321.09.2017 13:25:191 000,-Kč102 111,-Kč
Dražitel č.19221921.09.2017 13:25:379 000,-Kč111 111,-Kč
Dražitel č.18943321.09.2017 13:25:501 000,-Kč112 111,-Kč
Dražitel č.19221921.09.2017 13:27:1710 111,-Kč122 222,-Kč
Dražitel č.18943321.09.2017 13:27:221 000,-Kč123 222,-Kč
Dražitel č.18943321.09.2017 13:31:221 000,-Kč124 222,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 21.09.2017 v 13:36:22

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.189433
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 124 222,-Kč

Zveřejněno dne 21.09.2017 v 13:36:22


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.