Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/3 pozemků v obci Konárovice, okres Kolín

403 792,-Kč

Vloženo: 4.8.2017 13:07 | Číslo dražby: 42113

Dražba začala 21.09.2017 13:00:00 Dražba skončila 21.09.2017 15:15:27
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 31042 / 13 - 99
Počáteční cena:
170 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
255 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kolín
Město:
Konárovice
Podíl:
1/3
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Praha,
pobočka pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Orlická 2020/2, 130 00 Praha – Vinohrady, IČ: 41197518, proti povinnému ŽÍDEK Václav, Na Vinici 194/, 281 25 Konárovice, nar. 8.12.1950, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 31042/13-99.

Oceňované pozemky parc. č. 443/31, parc. č. 210/8 a parc. č. 346/5 se nacházejí cca 250 m severně a cca 150 m západně od okraje zastavěné části obce Konárovice. Jedná se o nesousedící soubory zemědělských pozemků pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a ostatní plocha - o celkové výměře 37 991 m2. Pozemky jsou na jedné straně ohraničené nezpevněnými a zpevněnými cestami a nacházejí s v lánu. Pozemky jsou částečně svažité k jihovýchodní straně a částečně jsou rovinné. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 691, který je ve vlastnictví obce Konárovice a zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 715, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, IČ: 62885995, 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk, přihlásil dne 21.8.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, IČ: 41197518, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 19.9.2017 pohledávky v celkové výši 112.434,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 143.421,- Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.18943421.09.2017 13:04:410,-Kč170 000,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:12:274 000,-Kč174 000,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:15:381 000,-Kč175 000,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:18:495 000,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:19:041 000,-Kč181 000,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:22:034 000,-Kč185 000,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:22:111 000,-Kč186 000,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:23:084 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:23:141 000,-Kč191 000,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:25:414 000,-Kč195 000,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:25:591 000,-Kč196 000,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:27:054 000,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:27:121 000,-Kč201 000,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:28:594 000,-Kč205 000,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:29:141 000,-Kč206 000,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:29:524 123,-Kč210 123,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:31:271 000,-Kč211 123,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:32:594 754,-Kč215 877,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:33:051 000,-Kč216 877,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:34:551 379,-Kč218 256,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:35:221 000,-Kč219 256,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:37:301 236,-Kč220 492,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:38:451 000,-Kč221 492,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:39:354 444,-Kč225 936,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:40:101 000,-Kč226 936,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:40:252 223,-Kč229 159,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:40:491 000,-Kč230 159,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:41:371 001,-Kč231 160,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:42:491 000,-Kč232 160,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:43:071 119,-Kč233 279,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:43:501 000,-Kč234 279,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:44:391 721,-Kč236 000,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:44:491 000,-Kč237 000,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:45:261 333,-Kč238 333,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:45:531 000,-Kč239 333,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:46:091 237,-Kč240 570,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:46:211 000,-Kč241 570,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:47:412 000,-Kč243 570,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:48:021 000,-Kč244 570,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:48:403 000,-Kč247 570,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:48:491 000,-Kč248 570,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:49:422 000,-Kč250 570,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:50:081 000,-Kč251 570,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:51:285 000,-Kč256 570,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:52:031 000,-Kč257 570,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:52:513 000,-Kč260 570,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:53:081 000,-Kč261 570,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:53:291 000,-Kč262 570,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:53:531 000,-Kč263 570,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:54:051 000,-Kč264 570,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:54:201 000,-Kč265 570,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:54:391 000,-Kč266 570,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:54:521 000,-Kč267 570,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:55:432 222,-Kč269 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:56:311 000,-Kč270 792,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 13:56:551 000,-Kč271 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 13:57:161 000,-Kč272 792,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 14:00:271 000,-Kč273 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 14:00:331 000,-Kč274 792,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 14:03:371 000,-Kč275 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 14:03:561 000,-Kč276 792,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 14:04:351 000,-Kč277 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 14:04:571 000,-Kč278 792,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 14:05:541 000,-Kč279 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 14:06:161 000,-Kč280 792,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 14:08:051 000,-Kč281 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 14:08:301 000,-Kč282 792,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 14:09:571 000,-Kč283 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 14:10:131 000,-Kč284 792,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 14:12:011 000,-Kč285 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 14:12:251 000,-Kč286 792,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 14:12:391 000,-Kč287 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 14:13:011 000,-Kč288 792,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 14:13:221 000,-Kč289 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 14:13:291 000,-Kč290 792,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 14:14:041 000,-Kč291 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 14:14:271 000,-Kč292 792,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 14:15:321 000,-Kč293 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 14:15:431 000,-Kč294 792,-Kč
Dražitel č.18698921.09.2017 14:16:561 000,-Kč295 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 14:17:251 000,-Kč296 792,-Kč
Dražitel č.19082921.09.2017 14:17:551 000,-Kč297 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 14:18:031 000,-Kč298 792,-Kč
Dražitel č.19082921.09.2017 14:22:351 000,-Kč299 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 14:22:541 000,-Kč300 792,-Kč
Dražitel č.19082921.09.2017 14:27:131 000,-Kč301 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 14:28:231 000,-Kč302 792,-Kč
Dražitel č.19082921.09.2017 14:33:021 000,-Kč303 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 14:34:241 000,-Kč304 792,-Kč
Dražitel č.19082921.09.2017 14:39:011 000,-Kč305 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 14:39:321 000,-Kč306 792,-Kč
Dražitel č.19082921.09.2017 14:44:141 000,-Kč307 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 14:45:3710 000,-Kč317 792,-Kč
Dražitel č.19082921.09.2017 14:50:0610 000,-Kč327 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 14:51:4310 000,-Kč337 792,-Kč
Dražitel č.19082921.09.2017 14:56:1810 000,-Kč347 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 14:58:2910 000,-Kč357 792,-Kč
Dražitel č.19082921.09.2017 15:03:2315 000,-Kč372 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 15:03:5020 000,-Kč392 792,-Kč
Dražitel č.19082921.09.2017 15:08:251 000,-Kč393 792,-Kč
Dražitel č.18943421.09.2017 15:10:2710 000,-Kč403 792,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 21.09.2017 v 15:15:27

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.189434
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 403 792,-Kč

Zveřejněno dne 21.09.2017 v 15:15:27


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.