Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Byt v obci Sokolov, okres Sokolov

600 000,-Kč

Vloženo: 4.8.2017 13:19 | Číslo dražby: 42114

Dražba začala 21.09.2017 13:00:00 Dražba skončila 21.09.2017 13:51:36
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 07980 / 13 - 130
Počáteční cena:
420 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
630 000,-Kč
Dražební jistota:
40 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Sokolov
Město:
Sokolov
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Plzeň,
pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, sady 5. května 2708/59, 301 00 Plzeň – Východní Předměstí, IČ: 41197518, proti povinnému BÓB Václav, Mánesova 1665/, 356 01 Sokolov, IČ: 15765954,
nar. 21.9.1963, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 7980/13-130.

Jedná se o řadový, vnitřní bytový dům panelové konstrukce se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 6 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 24 jednotek (12 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře budovy jsou hliníkové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem a veřejným osvětlením. Parkování je omezené v okolí domu.

Oceňovaná jednotka č. 1665/12 se nachází v budově č.p. 1665 v 6. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny s WC a sklepa. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře do bytu jsou dřevěné plné. Plocha jednotky včetně příslušenství je 67,51 m2.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebyly ověřeny. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální. Informace byly převzaty z veřejného dálkového přístupu ČÚZK.

Na pozemcích parc. č. 1492/52 a parc. č. 1492/53 stojí bytový dům s č.p. 1664 a 1665. Pozemky společně tvoří jeden funkční celek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemků je 341 m2. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Přístup na pozemky je přes pozemek parc. č. 1492/6, který je ve vlastnictví města Sokolov.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, IČ: 71329277, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 4.8.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1, IČ: 66201501, Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha, přihlásil dne 7.8.2017 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836/, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 8.8.2017 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Mgr. Jaroslava Schafferová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Brno-venkov, IČ: 04152140, Špitálka 122/33, 602 00 Brno, přihlásil dne 8.8.2017 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Marie Cilínková, nar. 2.3.1943, Na Lysinách 99/14, Praha 4, zast. JUDr. Monika Zoulová, LL.M., advokátka, IČ: 72015896, Podolská 126/103, 147 00 Praha 4, přihlásil dne 9.8.2017 pohledávku v celkové výši 146.618,22 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Sokolově, IČ: 72080043, Růžové náměstí 1629, 356 01 Sokolov, přihlásil dne 15.8.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 8.300,48 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 5.860,12 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Okresní správa sociálního zabezpečení Sokolov, IČ: 00006963, Nádražní 11, 356 11 Sokolov, přihlásil dne 21.8.2017 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 331.475,- Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 2.000,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

AB 4 B. V., soukromá společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů Nizozemského království, IČ: 34186049, Strawinskylaan 933, WTC Twr B, 1077XX Amsterdam, Nizozemí, zast. JUDr. Vladimír Muzikář, advokát, IČ: 66203856, Havlíčkova 13, 602 00 Brno, přihlásil dne 24.8.2017 pohledávku v celkové výši 171.269,10 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, IČ: 41197518, Dr. Janatky 2, 360 21 Karlovy Vary, přihlásil dne 5.9.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 243.632,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, zast. Mgr. Lenka Heřmánková, advokátka, IČ: 71445579, Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, přihlásil dne 12.9.2017 pohledávku v celkové výši 104.148,73 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Raiffeisenbank, a.s., IČ: 49240901, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, zast. Mgr. Jan Dajbych, advokát, IČ: 66251095, Vinohradská 3330/220a, 100 00 Praha 10, přihlásil dne 20.9.2017 pohledávku ve výši 16.556,91 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, Praha 4, zast. Mgr. Marek Lošan, advokát, IČ: 69258121, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 20.9.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 209.565,49 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Společenství vlastníků jednotek Mánesova 1664 a 1665 Sokolov, IČ: 26320321, Mánesova 1664, 356 01 Sokolov, zast. JUDr. František Grznár, advokát, IČ: 13885146, Paroubkova 228/, 344 01 Domažlice, přihlásil dne 21.9.2017 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 39.787,- Kč s příslušenstvím a nežádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 37.957,- Kč.

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.19179521.09.2017 13:02:210,-Kč420 000,-Kč
Dražitel č.19219621.09.2017 13:02:2810 000,-Kč430 000,-Kč
Dražitel č.18898921.09.2017 13:03:411 000,-Kč431 000,-Kč
Dražitel č.19219621.09.2017 13:04:321 000,-Kč432 000,-Kč
Dražitel č.18970821.09.2017 13:04:501 000,-Kč433 000,-Kč
Dražitel č.19098321.09.2017 13:05:311 000,-Kč434 000,-Kč
Dražitel č.18898921.09.2017 13:05:3210 444,-Kč444 444,-Kč
Dražitel č.19221621.09.2017 13:06:061 000,-Kč445 444,-Kč
Dražitel č.18898921.09.2017 13:09:341 234,-Kč446 678,-Kč
Dražitel č.19219621.09.2017 13:13:5030 000,-Kč476 678,-Kč
Dražitel č.19088021.09.2017 13:18:351 000,-Kč477 678,-Kč
Dražitel č.18898921.09.2017 13:20:257 777,-Kč485 455,-Kč
Dražitel č.19098321.09.2017 13:22:071 000,-Kč486 455,-Kč
Dražitel č.18898921.09.2017 13:22:311 000,-Kč487 455,-Kč
Dražitel č.19179521.09.2017 13:24:066 666,-Kč494 121,-Kč
Dražitel č.18878121.09.2017 13:25:384 879,-Kč499 000,-Kč
Dražitel č.19098321.09.2017 13:26:051 000,-Kč500 000,-Kč
Dražitel č.18898921.09.2017 13:26:063 500,-Kč503 500,-Kč
Dražitel č.19219621.09.2017 13:26:2510 000,-Kč513 500,-Kč
Dražitel č.18898921.09.2017 13:27:555 000,-Kč518 500,-Kč
Dražitel č.19219621.09.2017 13:28:111 000,-Kč519 500,-Kč
Dražitel č.18898921.09.2017 13:28:551 000,-Kč520 500,-Kč
Dražitel č.19221621.09.2017 13:29:281 000,-Kč521 500,-Kč
Dražitel č.18898921.09.2017 13:29:381 000,-Kč522 500,-Kč
Dražitel č.19219621.09.2017 13:30:4910 000,-Kč532 500,-Kč
Dražitel č.19219621.09.2017 13:31:261 000,-Kč533 500,-Kč
Dražitel č.19179521.09.2017 13:31:501 000,-Kč534 500,-Kč
Dražitel č.18898921.09.2017 13:32:162 500,-Kč537 000,-Kč
Dražitel č.19221621.09.2017 13:32:531 000,-Kč538 000,-Kč
Dražitel č.19179521.09.2017 13:32:571 000,-Kč539 000,-Kč
Dražitel č.18878121.09.2017 13:33:341 000,-Kč540 000,-Kč
Dražitel č.19179521.09.2017 13:33:381 000,-Kč541 000,-Kč
Dražitel č.18898921.09.2017 13:35:437 000,-Kč548 000,-Kč
Dražitel č.19221621.09.2017 13:36:001 000,-Kč549 000,-Kč
Dražitel č.19179521.09.2017 13:36:381 000,-Kč550 000,-Kč
Dražitel č.19219621.09.2017 13:38:391 000,-Kč551 000,-Kč
Dražitel č.19179521.09.2017 13:40:311 000,-Kč552 000,-Kč
Dražitel č.19221621.09.2017 13:41:011 000,-Kč553 000,-Kč
Dražitel č.18898921.09.2017 13:44:042 555,-Kč555 555,-Kč
Dražitel č.19179521.09.2017 13:44:131 000,-Kč556 555,-Kč
Dražitel č.19221621.09.2017 13:45:361 000,-Kč557 555,-Kč
Dražitel č.19219621.09.2017 13:46:3642 445,-Kč600 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 21.09.2017 v 13:51:36

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.192196
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 600 000,-Kč

Zveřejněno dne 21.09.2017 v 13:51:36


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.