Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/2 pozemků v obci Kadov, k.ú. Kadov u Sněžného, okres Žďár nad Sázavou

84 000,-Kč

Vloženo: 24.11.2017 6:55 | Číslo dražby: 44101

Dražba začala 18.01.2018 13:00:00 Dražba skončila 18.01.2018 13:58:55
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 01319 / 09 - 147
Počáteční cena:
42 887,-Kč
Cena stanovena znalcem:
64 331,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Vysočina
Okres:
Žďár nad Sázavou
Město:
Kadov
Podíl:
1/2
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR Brno-venkov, Francouzská 374/40, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČ: 41197518, proti povinnému LORENC Jiří, č.p. 38, 592 61 Doubravník, IČ: 60676957, nar. 15.4.1962, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 1319/09-147.

Pozemky p.č. 203/48 a p.č. 211/21 - Pozemky leží cca 700 m jihovýchodním směrem od centra obce a jsou začleněny do většího půdního celku, který leží po levé straně silnice z obce Kadov směrem na Nové Město na Moravě. Pozemky mají společně tvar protáhlého pásu o délce téměř 200 m a šířce cca 20 m. Konfigurace terénu v místě je mírně svažitá až svažitá. V současné době je lán s předmětnými pozemky užíván jako pastvina hovězího dobytka. Oceňované pozemky nemají přímý přístup z komunikace, neboť jsou ze tří stran obklopeny dalšími pozemky vedenými jako orná půda ve vlastnictví AGRO Měřín, a.s. a na severovýchodní straně přiléhá pozemek 515/2, vedený jako vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené ve vlastnictví ČR, právo hospodaření s majetkem státu Povodí Moravy, s.p.

Pozemky p.č. 442/18 a p.č. 442/22 - Pozemky leží cca 1 km severozápadním směrem od centra obce a jsou, každý samostatně, začleněny do většího půdního celku, který leží po levé straně silnice z obce Kadov směrem na obec Herálec. Oba pozemky mají tvar protáhlého lichoběžníku, p.č. 442/18 o délce přes 150 m a šířce cca 13 až 31 m, p. č. 442/22 o délce cca 140 m a šířce cca 21 m. Konfigurace terénu v místě je rovinatá až mírně svažitá. V současné době je lán s předmětnými pozemky osetý pšenicí. Oceňované pozemky nemají přímý přístup z komunikace, neboť jsou ze všech stran obklopeny dalšími pozemky vedenými jako orná půda nebo trvalý travní porost ve vlastnictví různých fyzických osob nebo společnosti Agrovysočina, a.s.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 28, Žďár nad Sázavou, přihlásil dne 23.11.2017 pohledávku ve výši 257,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, Benešova 10, Brno, přihlásil dne 19.12.2018 pohledávku ve výši 208.660,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Brno-venkov, Kounicova 14, Brno, přihlásil dne 12.1.2018 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 76.322,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 34.964,- Kč

2. Předkupní právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.):
- Pachtovní právo na základě Nájemní smlouvy 6445/2005 1-07-029 ze dne 7.12.2008 uzavřené mezi povinným a společností AGRO – Měřín, a.s., IČ: 494 34 179, Zarybník 516, 594 42 Měřín.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.20445518.01.2018 13:13:550,-Kč42 887,-Kč
Dražitel č.19928918.01.2018 13:15:591 000,-Kč43 887,-Kč
Dražitel č.20455218.01.2018 13:16:181 000,-Kč44 887,-Kč
Dražitel č.20535018.01.2018 13:18:431 000,-Kč45 887,-Kč
Dražitel č.20455218.01.2018 13:19:471 000,-Kč46 887,-Kč
Dražitel č.20106418.01.2018 13:24:051 000,-Kč47 887,-Kč
Dražitel č.20442218.01.2018 13:24:561 000,-Kč48 887,-Kč
Dražitel č.20535018.01.2018 13:26:291 000,-Kč49 887,-Kč
Dražitel č.20106418.01.2018 13:26:471 000,-Kč50 887,-Kč
Dražitel č.20442218.01.2018 13:27:001 000,-Kč51 887,-Kč
Dražitel č.19928918.01.2018 13:28:021 000,-Kč52 887,-Kč
Dražitel č.20455218.01.2018 13:28:231 000,-Kč53 887,-Kč
Dražitel č.19928918.01.2018 13:28:391 000,-Kč54 887,-Kč
Dražitel č.20106418.01.2018 13:28:471 000,-Kč55 887,-Kč
Dražitel č.19928918.01.2018 13:29:511 000,-Kč56 887,-Kč
Dražitel č.20106418.01.2018 13:30:001 000,-Kč57 887,-Kč
Dražitel č.19928918.01.2018 13:30:201 000,-Kč58 887,-Kč
Dražitel č.20106418.01.2018 13:30:331 000,-Kč59 887,-Kč
Dražitel č.19928918.01.2018 13:30:471 000,-Kč60 887,-Kč
Dražitel č.20535018.01.2018 13:30:571 000,-Kč61 887,-Kč
Dražitel č.20106418.01.2018 13:31:301 000,-Kč62 887,-Kč
Dražitel č.19928918.01.2018 13:32:071 111,-Kč63 998,-Kč
Dražitel č.20535018.01.2018 13:32:251 000,-Kč64 998,-Kč
Dražitel č.20106418.01.2018 13:32:471 000,-Kč65 998,-Kč
Dražitel č.19928918.01.2018 13:33:261 002,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.20106418.01.2018 13:34:251 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.20106418.01.2018 13:35:061 000,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.20399818.01.2018 13:37:181 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.20399818.01.2018 13:37:421 000,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.20106418.01.2018 13:39:471 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.19928918.01.2018 13:42:181 000,-Kč73 000,-Kč
Dražitel č.20399818.01.2018 13:43:071 000,-Kč74 000,-Kč
Dražitel č.19928918.01.2018 13:43:361 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.20399818.01.2018 13:45:141 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.19928918.01.2018 13:45:441 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.20399818.01.2018 13:46:301 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.19928918.01.2018 13:46:441 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.20399818.01.2018 13:47:361 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.19928918.01.2018 13:48:111 000,-Kč81 000,-Kč
Dražitel č.20399818.01.2018 13:49:041 000,-Kč82 000,-Kč
Dražitel č.19928918.01.2018 13:51:501 000,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.20399818.01.2018 13:53:551 000,-Kč84 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 18.01.2018 v 13:58:55

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.203998
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 84 000,-Kč

Zveřejněno dne 18.01.2018 v 13:58:55


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.