Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Družstevní byt v obci Krupka, k.ú. Maršov u Krupky, okres Teplice

100 000,-Kč

Vloženo: 24.11.2017 8:18 | Číslo dražby: 44103

Dražba začala 18.01.2018 13:00:00 Dražba skončila 18.01.2018 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
030 EX 07478 / 13 - 173
Počáteční cena:
100 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
150 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Teplice
Město:
Krupka
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, sady 5. května 2708/59, 301 00 Plzeň – Východní
Předměstí, IČ: 41197518, proti povinnému LAKATOŠ Josef, Karla Čapka 263/, 417 42 Krupka –
Maršov, nar. 27.8.1960, manžel/ka LAKATOŠOVÁ Karolina, Karla Čapka 263/, 417 42 Krupka –
Maršov, nar. 3.3.1956, nařídil dražbu družstevního podílu povinného uvedeného v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 7478/13-173.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům panelové konstrukce se čtyřmi vchody a čtyřmi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 6 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 72 jednotek (18 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaný podíl v Okresním stavebním bytovém družstvu Teplice je spojen s užíváním bytu č. 4601-0115. Byt č. 4601-0115 se nachází v budově č.p. 263 v 5. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. K bytu patří lodžie. Podlahová plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 78,99 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie nájemní smlouvy. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 409 stojí bytový dům s č.p. 263, 264, 265, 266. Pozemek je obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 907 m2. Pozemek je ve vlastnictví Okresního stavebního bytového družstva Teplice a soukromého vlastníka. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 689/10 ve vlastnickém právu města Krupka.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
2. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-sever, Divadelní 2728/3a, Plzeň, přihlásil dne 27.11.2017 pohledávku ve výši 8.736,20 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, Spálená 75/16, Praha, zast. Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, Kodaňská 1441/46, Praha, přihlásil dne 5.12.2017 pohledávku ve výši 3.199,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, 26. dubna 10, přihlásil dne 6.12.2017 pohledávku ve výši 6.687,68 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 114.088,69 Kč

3. Žaloba na vyloučení věci z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení družstevního podílu z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Nebyly zjištěny práva a závady spojené s družstevním podílem.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).