Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/5 zahrady v obci Bohumín, k.ú. Vrbice nad Odrou, okres Karviná

64 467,-Kč

Vloženo: 27.11.2017 12:23 | Číslo dražby: 44128

Dražba začala 18.01.2018 13:00:00 Dražba skončila 18.01.2018 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
030 EX 24122 / 15 - 98
Počáteční cena:
64 467,-Kč
Cena stanovena znalcem:
96 700,-Kč
Dražební jistota:
6 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Karviná
Město:
Bohumín
Podíl:
1/5
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba se koná prostřednictvím internetového portálu www.exdrazby.cz.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Česká republika - Okresní soud v Jablonci nad
Nisou, Mírové náměstí 494/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 00024856, proti povinnému
ŠIMOŇÁK Rostislav, Ostravská 7/, 735 51 Bohumín – Vrbice, nar. 3.2.1978, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 24122/15-98.

Jedná se o pozemek v křižovatce dvou ulic, a to Ostravská a K Vodě, který byl užíván jako zahrada v souvislosti s rodinným domem na jeho levé hranici při ulici Ostravská. Pozemek má přibližně lichoběžníkový tvar, ovšem se zalomenou levou stranou, kde v přední části přiléhá k uvedenému rodinnému domu, za kterým je mírně rozšířená zahrada oproti jeho uliční šířce. Na třech stranách (při ulici Ostravská, při ulici K Vodě a na zadní hranici) je pozemek oplocen plotem ze strojového pletiva na ocelových sloupcích s betonovým prahem mezi sloupky. Od ulice Ostravská, jejíž chodník je nad úrovní pozemku mírně vyvýšen, se pozemek směrem dozadu velmi mírně svažuje. Výškový rozdíl vyrovnává betonová podezdívka plotu. Pozemek je zatravněn a nachází se na něm nepravidelně rozmístěné trvalé porosty, a to tři vzrostlé smrky, jedna vzrostlá borovice, několik okrasných keřů a dále několik ovocných stromů a keřů. Ovocné stromy jsou přestárlé a neudržované. Z ulice Ostravská na pozemku p.č. 522/3 (ostatní plocha, silnice) ve vlastnictví Moravskoslezského kraje je vedle sousedního rodinného domu zřízen vjezd a vstup přes ocelovou bránu a branku. Nad levou částí pozemku je umístěno elektrické vedení, přičemž jeden sloup je umístěn na pozemku přibližně uprostřed u oplocení. Na pravém okraji u oplocení, téměř v rohu, je pak umístěn sloup telefonního vedení.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní právo

Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem:
- Mól Tomáš, nar. 18.7.1982, Baarova 2073/4, 709 00 Ostrava.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v
dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).