Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/2 pozemků v obci Poděbrady, k.ú. Kluk, okres Nymburk

133 000,-Kč

Vloženo: 1.12.2017 10:34 | Číslo dražby: 44198

Dražba začala 25.01.2018 13:00:00 Dražba skončila 25.01.2018 14:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 32077 / 13 - 110
Počáteční cena:
12 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
18 000,-Kč
Dražební jistota:
1 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Nymburk
Město:
Poděbrady
Podíl:
1/2
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Praha,
pobočka pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Orlická 2020/2, 130 00 Praha – Vinohrady, IČ:
41197518, proti povinnému BULÍŘ Jiří, JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 20/1, 290 01 Poděbrady – Poděbrady I, IČ:
10222502, nar. 6.3.1952, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 32077/13-110.

Oceňované pozemky se nacházejí na jižním okraji zastavěné části obce Kluk. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 1 448 m2. Na severní straně jsou pozemky ohraničené zpevněnou komunikací a na západní straně ornou půdou. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty. V době oceňování byly rovinné pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 349/4, který je ve vlastnictví města Poděbrady. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy zemědělské.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

JUDr. Ivo Luhan, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, přihlásil dne 1.12.2017 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
JUDr. Jana Jarková, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Zlín, 2. května 2384, 760 01 Zlín, přihlásil dne 4.12.2017 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234, přihlásil dne 5.12.2017 pohledávku v celkové výši 695.7794,16 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1. máje 97, 460 02 Liberec, adresa pro doručování Územní pracoviště v České Lípě, Pátova 2892, 470 43 Česká Lípa, přihlásil dne 12.1.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové hodnotě 44.796,00 Kč a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši.
Okresní správa sociálního zabezpečení Nymburk, U Prádelny 384, 288 02 Nymburk, přihlásil dne 16.1.2018 pohledávky v celkové hodnotě 235.183,00 Kč a žádá o zaplacení pohledávky v plné výši.
Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady, přihlásil dne 24.1.2018 pohledávku v celkové výši 11.500,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Pohledávka oprávněného činí 49.529,- Kč

2. Předkupní/spoluvlastnické právo

Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní/spoluvlastnické právo:
Jaroslav Kulich, U Sadu 28, 290 01 Poděbrady, nar. 6.3.1958

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:00:380,-Kč12 000,-Kč
Dražitel č.20547725.01.2018 13:00:471 000,-Kč13 000,-Kč
Dražitel č.20577625.01.2018 13:02:522 000,-Kč15 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:04:093 000,-Kč18 000,-Kč
Dražitel č.20561025.01.2018 13:04:321 000,-Kč19 000,-Kč
Dražitel č.20547725.01.2018 13:05:041 000,-Kč20 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:05:111 000,-Kč21 000,-Kč
Dražitel č.20625825.01.2018 13:05:171 000,-Kč22 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:05:591 000,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.20625825.01.2018 13:06:371 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:07:161 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.20625825.01.2018 13:08:481 000,-Kč26 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:09:021 000,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.20561025.01.2018 13:09:231 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.20286025.01.2018 13:09:421 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:09:441 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.20561025.01.2018 13:10:501 000,-Kč31 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:11:141 000,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.20561125.01.2018 13:13:151 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.19994125.01.2018 13:13:381 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:14:031 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.19994125.01.2018 13:14:401 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.20541325.01.2018 13:15:001 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:16:281 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.20578925.01.2018 13:23:005 000,-Kč43 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:24:035 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.20578925.01.2018 13:24:245 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:25:101 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.20625825.01.2018 13:25:321 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.20578925.01.2018 13:25:481 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:25:541 000,-Kč57 000,-Kč
Dražitel č.20578925.01.2018 13:26:095 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:27:301 000,-Kč63 000,-Kč
Dražitel č.20578925.01.2018 13:27:425 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:29:071 000,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.20578925.01.2018 13:29:301 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:29:491 000,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.20578925.01.2018 13:29:585 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:30:171 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.20578925.01.2018 13:31:101 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:31:361 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.20578925.01.2018 13:32:375 000,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:33:081 000,-Kč85 000,-Kč
Dražitel č.20578925.01.2018 13:34:185 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:34:451 000,-Kč91 000,-Kč
Dražitel č.20578925.01.2018 13:35:185 000,-Kč96 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:35:551 000,-Kč97 000,-Kč
Dražitel č.20578925.01.2018 13:36:225 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:37:091 000,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.20578925.01.2018 13:38:245 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:40:541 000,-Kč109 000,-Kč
Dražitel č.20578925.01.2018 13:41:241 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:42:211 000,-Kč111 000,-Kč
Dražitel č.20578925.01.2018 13:43:071 000,-Kč112 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:43:441 000,-Kč113 000,-Kč
Dražitel č.20578925.01.2018 13:44:385 000,-Kč118 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:45:091 000,-Kč119 000,-Kč
Dražitel č.20578925.01.2018 13:49:025 000,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:49:541 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.20578925.01.2018 13:51:221 000,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:51:521 000,-Kč127 000,-Kč
Dražitel č.20578925.01.2018 13:54:085 000,-Kč132 000,-Kč
Dražitel č.205347 (předkupní právo)25.01.2018 13:55:001 000,-Kč133 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 25.01.2018 v 14:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.205347
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 133 000,-Kč

Zveřejněno dne 25.01.2018 v 14:00:00


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.