Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/2 zahrady v obci Cvikov, okres Česká Lípa

42 000,-Kč

Vloženo: 6.12.2017 7:57 | Číslo dražby: 44254

Dražba začala 25.01.2018 13:00:00 Dražba skončila 25.01.2018 13:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
030 EX 15682 / 16 - 130
Počáteční cena:
42 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
84 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Česká Lípa
Město:
Cvikov
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného EOS KSI Česká republika, s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 00 Praha – Braník, IČ: 25117483, zast. Mgr. ZUZANA KYOVSKÁ, advokátka,
ev.č. 13190, Novodvorská 994/138, 142 00 Praha – Braník, IČ: 71346490, proti povinnému GEMBECOVÁ Zdeňka, Severní 2157/, 470 01 Česká Lípa, nar. 20.5.1972, manžel/ka GEMBEC Štefan, Boženy Němcové 179/, 471 54 Cvikov – Cvikov I, nar. 12.10.1957, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 15682/16-130.

Oceňovaný pozemek se nachází v jihozápadní zastavěné části města Cvikov v zahrádkářské oblasti. Jedná se o travnatý pozemek pravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 615 m2. Je svažitý k jižní straně. Na jižní straně je pozemek ohraničený ocelovými sloupky bez pletiva. Na pozemku se nacházejí porosty a dvě dřevěné chatky ve velmi špatném stavu. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 3628/3, který je ve vlastnictví města Cvikov. Mezi pozemkem parc. č. 1352/22 a nezpevněnou cestou se nachází pozemek parc. č. 1352/44, který je ve vlastnictví města Cvikov.

Přípojka el. proudu je v dosahu.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.):
- Předkupiní právo jako právo věcné ke dni vzniku 9.1.2007 ve prospěch České republiky - PF ČR územní proviště Českí Lípa na základě ohlášení vzniku předkupního práva podle zák.č. 95/1999Sb. č.j. PF-280/2007 ze dne 9.1.2007.

Informace na konci dražby
1. Ukončení dražby

Dražba byla bezúspěšná, protože žádný dražitel nezaplatil v termínu stanovenou jistotu.

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).