Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/5 pozemků v obci Žlutava, okres Zlín

14 000,-Kč

Vloženo: 6.12.2017 12:59 | Číslo dražby: 44265

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
030 EX 04105 / 15 - 147
Cena stanovena znalcem:
14 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Žlutava
Podíl:
1/5
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek p.č. 1267/24 - převážná část pozemku je využívána k zemědělské činnosti – orná půda, v rámci většího společně obhospodařovaného celku. Na malé části trvalé porosty – okraj lesa, část pouze náletové porosty bez údržby. Mírně svažitý charakter pozemku. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, v lokalitě „Na hanáckých“, v okolí se nachází pastviny, orná půda a lesy.

Pozemek p.č. 1267/31 - pozemek je vyžíván k zemědělské činnosti – orná půda, v rámci většího společně obhospodařovaného celku. Mírně svažitý charakter pozemku. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, v lokalitě „Na hanáckých“, v okolí se nachází pastviny, orná půda a lesy.

Pozemek p.č. 1267/32 - Převážná část pozemku je využívána k zemědělské činnnosti - orná půda, v rámci většího společně obhospodařovaného celku. Na malé části trvalý travní porost. Mírně svažitý charakter pozemku. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, v lokalitě "Na hanáckých", v okolí se nachází pastviny, orná půda a lesy.

Pozemek p.č. 1269/2 - jedná se o pozemek s trvalými porosty lesního charakteru (duby, buky, habry, apod.). Mírně svažitý charakter pozemku. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, v lokalitě „Na hanáckých“, v okolí se nachází pastviny, orná půda a lesy.

Pozemek p.č. 1276/27 - Část pozemku je využívána k zemědělské činnosti – orná půda, v rámci většího společně obhospodařovaného celku. Na zbývající části trvalý travní porost. Mírně svažitý charakter pozemku. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, v lokalitě „Na hanáckých“, v okolí se nachází pastviny, orná půda a lesy.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala