Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
5/108 pozemků v obci Červené Janovice, okres Kutná Hora

30 500,-Kč

Vloženo: 15.12.2017 7:50 | Číslo dražby: 44377

Dražba začala 01.02.2018 13:00:00 Dražba skončila 01.02.2018 13:43:49
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 10790 / 13 - 228
Počáteční cena:
3 400,-Kč
Cena stanovena znalcem:
5 100,-Kč
Dražební jistota:
400,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kutná Hora
Město:
Červené Janovice
Podíl:
5/108
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Benešova 696/10, 602 00
Brno – Brno-město, IČ: 41197518, proti povinnému MAZEL Ondřej, Husova 165/5, 602 00 Brno – Staré Brno, nar. 19.3.1976, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 10790/13-228.

Oceňovaný pozemek parc. č. 797 se nachází cca 1 km východně od okraje zastavěné části obce Vilémovice. Jedná se o zemědělský pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 3 366 m2. Pozemek je mírně svažitý k východní straně. Na severní straně je pozemek ohraničený zpevněnou komunikací a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 777, který je ve vlastnictví Středočeského kraje.

Oceňovaný pozemek parc. č. PK 1011 se nachází cca 1 km východně od obce Červené Janovice. Jedná se o zemědělský pozemek lichoběžníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr o výměře 7 244 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. Pozemek je mírně svažitý k východní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní/spoluvlastnické právo

Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní/spoluvlastnické právo:
AGRO PODLESÍ, a.s., č.p. 55, 285 42 Červené Janovice, IČ: 25714350

2. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

3. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

4. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.20713201.02.2018 13:01:040,-Kč3 400,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:01:080,-Kč3 400,-Kč
Dražitel č.20448701.02.2018 13:07:081 600,-Kč5 000,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:07:450,-Kč5 000,-Kč
Dražitel č.20713201.02.2018 13:09:201 000,-Kč6 000,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:09:330,-Kč6 000,-Kč
Dražitel č.20448701.02.2018 13:12:141 500,-Kč7 500,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:12:270,-Kč7 500,-Kč
Dražitel č.20673901.02.2018 13:24:221 000,-Kč8 500,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:24:380,-Kč8 500,-Kč
Dražitel č.20448701.02.2018 13:24:511 000,-Kč9 500,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:25:010,-Kč9 500,-Kč
Dražitel č.20673901.02.2018 13:25:361 000,-Kč10 500,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:25:420,-Kč10 500,-Kč
Dražitel č.20673901.02.2018 13:27:391 000,-Kč11 500,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:27:520,-Kč11 500,-Kč
Dražitel č.20673901.02.2018 13:28:411 000,-Kč12 500,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:28:560,-Kč12 500,-Kč
Dražitel č.20673901.02.2018 13:29:051 000,-Kč13 500,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:29:220,-Kč13 500,-Kč
Dražitel č.20673901.02.2018 13:29:291 000,-Kč14 500,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:29:390,-Kč14 500,-Kč
Dražitel č.20673901.02.2018 13:29:581 000,-Kč15 500,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:30:110,-Kč15 500,-Kč
Dražitel č.20673901.02.2018 13:30:211 000,-Kč16 500,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:30:350,-Kč16 500,-Kč
Dražitel č.20673901.02.2018 13:30:451 000,-Kč17 500,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:30:530,-Kč17 500,-Kč
Dražitel č.20673901.02.2018 13:31:101 000,-Kč18 500,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:31:190,-Kč18 500,-Kč
Dražitel č.20673901.02.2018 13:31:321 000,-Kč19 500,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:31:430,-Kč19 500,-Kč
Dražitel č.20673901.02.2018 13:32:001 000,-Kč20 500,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:32:100,-Kč20 500,-Kč
Dražitel č.20673901.02.2018 13:32:233 000,-Kč23 500,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:32:430,-Kč23 500,-Kč
Dražitel č.20673901.02.2018 13:32:591 000,-Kč24 500,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:33:120,-Kč24 500,-Kč
Dražitel č.20673901.02.2018 13:33:191 000,-Kč25 500,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:33:370,-Kč25 500,-Kč
Dražitel č.20673901.02.2018 13:33:531 000,-Kč26 500,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:34:280,-Kč26 500,-Kč
Dražitel č.20673901.02.2018 13:35:051 000,-Kč27 500,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:36:100,-Kč27 500,-Kč
Dražitel č.20673901.02.2018 13:36:401 000,-Kč28 500,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:36:530,-Kč28 500,-Kč
Dražitel č.20673901.02.2018 13:38:021 000,-Kč29 500,-Kč
Dražitel č.201550 (předkupní právo)01.02.2018 13:38:360,-Kč29 500,-Kč
Dražitel č.20673901.02.2018 13:38:491 000,-Kč30 500,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 01.02.2018 v 13:43:49

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.206739
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 30 500,-Kč

Zveřejněno dne 01.02.2018 v 13:43:49


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.