Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/6 pozemku v obci Újezd u Brna, okres Brno-venkov

3 200,-Kč

Vloženo: 15.12.2017 9:23 | Číslo dražby: 44381

Dražba začala 01.02.2018 13:00:00 Dražba skončila 01.02.2018 13:31:24
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 DD 00015 / 17 - 4
Počáteční cena:
470,-Kč
Cena stanovena znalcem:
470,-Kč
Dražební jistota:
100,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Město:
Újezd u Brna
Podíl:
1/6
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek - orná půda se nachází v katastrálním území Újezd u Brna. Celková výměra pozemků je 91 m2. Pozemek se nachází v extravilánu katastrálního území Újezd u Brna. Při prohlídce pozemků bylo zjištěno, že skutečný stav pozemku odpovídá údajům uvedeným ve Výpisu z katastru nemovitosti podle LV č. 1799 pro obec a k.ú. Újezd u Brna, okres Brno-venkov. Pozemek není oplocen a není osázen trvalými porosty - ovocnými a okrasnými dřevinami. Pozemek se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Předkupní/spoluvlastnické právo

Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní/spoluvlastnické právo:
Mátl Rostislav, Konopná 440, 664 61 Rajhradice, nar. 26.5.1972

2. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.20177301.02.2018 13:01:070,-Kč470,-Kč
Dražitel č.20258401.02.2018 13:01:54530,-Kč1 000,-Kč
Dražitel č.204707 (předkupní právo)01.02.2018 13:04:49100,-Kč1 100,-Kč
Dražitel č.20177301.02.2018 13:06:08100,-Kč1 200,-Kč
Dražitel č.20177301.02.2018 13:06:17100,-Kč1 300,-Kč
Dražitel č.20258401.02.2018 13:06:24100,-Kč1 400,-Kč
Dražitel č.20177301.02.2018 13:06:30100,-Kč1 500,-Kč
Dražitel č.20258401.02.2018 13:06:48100,-Kč1 600,-Kč
Dražitel č.20177301.02.2018 13:06:54100,-Kč1 700,-Kč
Dražitel č.20258401.02.2018 13:07:43800,-Kč2 500,-Kč
Dražitel č.20177301.02.2018 13:10:51100,-Kč2 600,-Kč
Dražitel č.20258401.02.2018 13:11:04100,-Kč2 700,-Kč
Dražitel č.20177301.02.2018 13:11:27100,-Kč2 800,-Kč
Dražitel č.20258401.02.2018 13:11:48200,-Kč3 000,-Kč
Dražitel č.204707 (předkupní právo)01.02.2018 13:19:040,-Kč3 000,-Kč
Dražitel č.20258401.02.2018 13:20:55100,-Kč3 100,-Kč
Dražitel č.204707 (předkupní právo)01.02.2018 13:25:470,-Kč3 100,-Kč
Dražitel č.20258401.02.2018 13:26:24100,-Kč3 200,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 01.02.2018 v 13:31:24

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.202584
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 3 200,-Kč

Zveřejněno dne 01.02.2018 v 13:31:24

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.