Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/3 rodinného domu v obci Obříství, okres Mělník

187 000,-Kč

Vloženo: 31.1.2018 9:44 | Číslo dražby: 44982

Dražba začala 15.03.2018 13:00:00 Dražba skončila 15.03.2018 13:34:33
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 34387 / 13 - 125
Počáteční cena:
75 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
150 000,-Kč
Dražební jistota:
8 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Mělník
Město:
Obříství
Podíl:
1/3
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Praha, pobočka pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Orlická 2020/2, 130 00 Praha – Vinohrady, IČ: 41197518, proti povinnému ULMAN Pavel, Vinohrady 101/, 277 42 Obříství, nar. 15.8.1966, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 34387/13-125.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům č.p. 101 Obříství. Rodinný dům má obytné přízemí, volný půdní prostor a je podsklepený. Půdorys domu je obdélníkový. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Rodinný dům není zateplený. Okna domu jsou dřevěná zdvojená. Vstupní dveře jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Podlahy jsou betonové, kryté keramickou dlažbou a koberci. Obklady jsou keramické. K domu patří oplocená zahrada. Rodinný dům je v původním stavu, se zanedbanou údržbou, pouze v roce 2002 provedena rekonstrukce fasády. Rodinný dům je vhodný k modernizaci a rekonstrukci.

Vnitřní dispozice rodinného domu je 3+1. Dům sestává z chodby (7,69 m2), kuchyně (10,85 m2), pokoje (17,36 m2), pokoje (17,51 m2), pokoje (23,72 m2) a koupelny s WC (5,64 m2). V koupelně je umístěna vana, WC, umyvadlo. Podlahová plocha přízemí je 82,77 m2. Vnitřní vybavení rodinného domu je podstandardní.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Ve městě se nacházejí tyto IS: elektřina, vodovod, plynovod a kanalizace. Vytápění domu je lokální na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje elektrický bojler. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. St. 209 je částečně zastavěnou plochou pod rodinným domem č.p. 101. V Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 356 m2. Zbývající část pozemku tvoří zahradu (dvůr) u domu. Pozemek má obdélníkový tvar, je rovinatý a je oplocený zdí. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy, porosty a kolna. Jedná se o přízemní zděnou kolnu v zadní části pozemku. Pozemek je travnatý a udržovaný. Pozemek je přístupný přes pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc. č. 7/6 ve vlastnictví obce Obříství.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Seznam přihlášených věřitelů

Věřitel Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Chrudim, IČ: 75066874, Škroupova 150, 537 01 Chrudim, přihlásil dne 26.4.2017 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o.s.ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel T-Mobile Czech Republic, a.s., IČ: 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, zast. Mgr. Lenka Heřmánková, advokátka, IČ: 71445579, Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, přihlásil dne 24.5.2017 pohledávku v celkové výši 3.216,97 Kč a žádá dle ust. § 336g o.s.ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, IČ: 41197518, Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlásil dne 25.5.2017 pohledávku v celkové výši 205.264,- Kč a žádá dle ust. § 336g o.s.ř o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 62.079,- Kč.

2. Předkupní právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

3. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

4. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

5. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.20973715.03.2018 13:02:140,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.21133015.03.2018 13:03:551 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.21166515.03.2018 13:04:571 000,-Kč77 000,-Kč
Dražitel č.21133015.03.2018 13:05:351 000,-Kč78 000,-Kč
Dražitel č.21166515.03.2018 13:09:441 000,-Kč79 000,-Kč
Dražitel č.21133015.03.2018 13:10:281 000,-Kč80 000,-Kč
Dražitel č.20973715.03.2018 13:11:2910 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.21133015.03.2018 13:12:2010 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.21166515.03.2018 13:17:111 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.20973715.03.2018 13:18:0920 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.21133015.03.2018 13:18:221 000,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.20973715.03.2018 13:21:5020 000,-Kč142 000,-Kč
Dražitel č.21181315.03.2018 13:27:0820 000,-Kč162 000,-Kč
Dražitel č.20973715.03.2018 13:29:3325 000,-Kč187 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.03.2018 v 13:34:33

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.209737
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 187 000,-Kč

Zveřejněno dne 15.03.2018 v 13:34:33


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.