Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
1/3 pozemků v obci Železný Brod, k.ú. Bzí u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou (další spoluvlastnický podíl id. 1/3 bude dražen v řízení 030 EX 32218/14)

63 006,-Kč

Vloženo: 31.1.2018 9:57 | Číslo dražby: 44985

Dražba začala 15.03.2018 13:00:00 Dražba skončila 15.03.2018 13:41:39
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
030 EX 34663 / 13 - 115
Počáteční cena:
27 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
54 000,-Kč
Dražební jistota:
3 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Jablonec nad Nisou
Město:
Železný Brod
Podíl:
1/3
Registrace dražitelů s předkupním právem:
ANO
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitostí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného VZP ČR, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3; Regionální pobočka Ústí nad
Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj, Mírové náměstí 3486/35c, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum, IČ: 41197518, proti povinnému KORNOUŠEK Tomáš, Huntířov č.p. 51, 468
22 Skuhrov, nar. 17.7.1970, zast. obecným zmocněncem SIKOROVÁ Kristýna, Asejevova 1614/12, 700 30 Ostrava – Zábřeh, nar. 16.11.1993, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 34663/13-115.

Další spoluvlastnický podíl ideální 1/3 na nemovitých věcech bude dražen v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 32218/14 dne 15.3.2018.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 600 m západně od okraje zastavěné části obce Bzí. Jedná se o dva nesousedící lesní pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemky o výměře 9 431 m2. Pozemek parc. č. 1127 je na západní straně ohraničený zpevněnou komunikací a spolu s pozemkem parc. č. 1087 je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku parc. č. 1127 se nachází smrkový lesní porost s příměsí borovice, budu a buku, starý cca 140 let. Jedná se o hospodářský les. Pozemek je velmi svažitý k západní straně. Na pozemku parc. č. 1087 se nachází smíšený lesní porost (borovice, buk, smrk) starý cca 120 let. Jedná se o hospodářský les. Pozemek je svažitý k jihozápadní straně. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemku parc. č. 1127 vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1097, který je ve vlastnictví Libereckého kraje.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 41/104
Brno
603 00
tel: +420 543 237 149
tel: +420 775 865 287
email: zde
dat. schránka: etag8hb odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Insolvence

Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.

2. Závady

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).

3. Předkupní/spoluvlastnické právo

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.

4. Žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce.

5. Seznam přihlášených věřitelů

Své pohledávky přihlásili do zahájení dražebního jednání dle ust. 336f o. s. ř. tito věřitelé:
Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou, IČ: 72080043, Podhorská 2, 466 01 Jablonec nad Nisou, přihlásil dne 27.9.2017 pohledávky v celkové výši 544,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.
Pohledávka oprávněného činí 81.463,- Kč.

Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.20722615.03.2018 13:03:530,-Kč27 000,-Kč
Dražitel č.21165315.03.2018 13:04:341 000,-Kč28 000,-Kč
Dražitel č.20722615.03.2018 13:12:201 000,-Kč29 000,-Kč
Dražitel č.21165315.03.2018 13:22:051 000,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.20897715.03.2018 13:26:321 006,-Kč31 006,-Kč
Dražitel č.21165315.03.2018 13:26:561 000,-Kč32 006,-Kč
Dražitel č.20722615.03.2018 13:27:258 000,-Kč40 006,-Kč
Dražitel č.21165315.03.2018 13:28:381 000,-Kč41 006,-Kč
Dražitel č.20722615.03.2018 13:28:491 000,-Kč42 006,-Kč
Dražitel č.20897715.03.2018 13:30:491 000,-Kč43 006,-Kč
Dražitel č.20722615.03.2018 13:31:031 000,-Kč44 006,-Kč
Dražitel č.20897715.03.2018 13:31:291 000,-Kč45 006,-Kč
Dražitel č.21049915.03.2018 13:32:111 000,-Kč46 006,-Kč
Dražitel č.20722615.03.2018 13:32:321 000,-Kč47 006,-Kč
Dražitel č.20897715.03.2018 13:32:431 000,-Kč48 006,-Kč
Dražitel č.20722615.03.2018 13:33:101 000,-Kč49 006,-Kč
Dražitel č.20897715.03.2018 13:33:201 000,-Kč50 006,-Kč
Dražitel č.20722615.03.2018 13:33:391 000,-Kč51 006,-Kč
Dražitel č.21049915.03.2018 13:33:581 000,-Kč52 006,-Kč
Dražitel č.20897715.03.2018 13:34:181 000,-Kč53 006,-Kč
Dražitel č.20722615.03.2018 13:34:541 000,-Kč54 006,-Kč
Dražitel č.20897715.03.2018 13:35:291 000,-Kč55 006,-Kč
Dražitel č.20722615.03.2018 13:35:411 000,-Kč56 006,-Kč
Dražitel č.20897715.03.2018 13:36:061 000,-Kč57 006,-Kč
Dražitel č.20722615.03.2018 13:36:211 000,-Kč58 006,-Kč
Dražitel č.20897715.03.2018 13:36:395 000,-Kč63 006,-Kč
Informace na konci dražby
1. Příklep byl udělen vydražiteli.

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 15.03.2018 v 13:41:39

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.208977
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 63 006,-Kč

Zveřejněno dne 15.03.2018 v 13:41:39


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 20 minut , ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.